EU SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND PROTECTION OF VICTIMS:
Izbornik predmeta
Repozitorij
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 96811
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 96811
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

četvrtkom u 10 sati. Obzirom na izvandredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

utorkom u 8 sati putem Google Meet-a (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
PREPORUČENA: Andre Klip; European Criminal Law, An Integrative Approach; INTERSENTIA UITGEVERS (2012), str. selected
PREPORUČENA: Steve Peers; EU Justice and Home Affairs Law; OUP Oxford (2011), str. selected
PREPORUČENA: Irvin Waller; Rights for Victims of Crime; Rowman Littlefield Publishers (2010), str. selected
Opis predmeta
- Glavni cilj ovog predmeta, koji je uveden kao Jean Monnet modul, je da studenti usvoje napredna znanja i razumijevanje materije materijalnog kaznenog prava EU i zaštite žrtava.Što se metodologije tiče, ovaj će predmet predstavljati forum za akademske debate te će razvijati kritičko promišljanje kod studenata i orijentiranost ka rješavanju problemskih zadataka. Studente će se ohrabrivati da postavljaju pitanja, komentiraju i debatiraju na satu.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti
Please note that, as announced before, next week we will have an additional class - a  guest lecture on victims' protection services in Croatia. The lecture will take place on  Thursday  (2nd May) at  11h  in the faculty main building ( Trg Republike Hrvatske 14 ), l e cture room number 6 (2nd floor). Attendance is mandatory.   
Jean Monnet EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims 2018/2019 Friday, TRH 14/II, room V, 8:45 – 11:00 am