KOMPARATIVNA KRIMINOLOGIJA:
Komparativna kriminologija
Komparativna kriminologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186924
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Ispitni rokovi:
 • 11. 11. 2019.
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Komparativna kriminologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186924
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 12,00 sati (osim zadnje srijede u mjesecu)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Studenti će stjecati znanja i analitičke vještine iz područja komparativne kriminologije – proučavanje sličnosti i razlika u tome kako društva reagiraju na pojavnost kaznenog djela te istražuje kako kultura, kaznenopravni proces, povijest i geografski položaj utječu na pojavnost kaznenih djela u društvu i njihovu kontrolu. 

Studenti će analizirati u kojoj mjeri, pod kojim uvjetima i na koji način države uspješno implementiraju kaznenopravna rješenja iz drugih kaznenopravnih sustava.  Nacionalnu politiku i praksu pretočit će se u međunarodni kontekste kako bi se spoznale razlike i elaborirali nacionalni obrasci kriminala i kažnjavanja. Poseban naglasak na kriminologiju i kazneno pravo u komparativnoj analizi, osigurava potrebne kompetencije i vještine za petu godinu pravnog studija.

 

Praktične i generičke vještine:

Studenti će stjecati sljedeće opće i specifične sposobnosti i vještine:

-  Znanje i razumijevanje komparativne kriminologije kroz međunarodna kriminološka istraživanja i kaznenog prava usporedbom kaznenopravnih načela, institute te kroz samu analizu kaznenih djela;

-  Znanje i klasifikacija različitih međunarodnih kriminoloških istraživanja;

- Znanje i razumijevanje kriminala i devijantnosti iz usporedne perspektive (ubojstvo, samoubojstvo, organizirani kriminal, trgovina ljudima i drogama, terorizam, ratne zločine itd.);

-  Razumijevanje socioloških, političkih, povijesnih, ekonomskih i kulturnih čimbenika koji utječu na kriminal;

-  Znanja i vještine potrebne za analizu korelacija kriminala iz usporedne perspektive;

-  Sposobnost kritičkog razmišljanja i argumentacije vezanih za pravne probleme u različitim jurisdikcijama;

-  Vještine primjene komparativnih kriminoloških metoda.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Pisani i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena
 3. Istraživački seminari, mogućnost sudjelovanja u kriminološkim domaćim i međunarodnim istraživanjima, akreditirani tečajevi – analiza
 4. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 5. Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. U potonjem će se ocjene stečene tijekom nastave uzeti u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje kriminologije i osnova kaznenog prava, sposobnost primjene kriminoloških metoda u praksi, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave.
Obavijesti