KAZNENO PRAVO - OPĆI DIO:
Kazneno pravo - opći dio
Kazneno pravo - opći dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166790
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Osnovni podaci
Kazneno pravo - opći dio Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
7.0 166790
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

utorkom u 8 sati putem Google Meet-a (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Cvitanović-Derenčinović-Horvatić; Kazneno pravo opći dio I; (2016)
OBVEZNA: Cvitanović; Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu; (1999)
PREPORUČENA: Bojanić; Prekoračenje granica nužne obrane; (1999)
PREPORUČENA: Horvatić-Novoselec; Kazneno pravo: opći dio; (2001)
PREPORUČENA: Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil; 4. Auflage; (2006)
Opis predmeta
Zadatak je nastave iz kolegija produbljivanje znanja iz ključnog dijela kaznenopravne dogmatike. Glede ulaznih znanja i kompetencija, od polaznika se očekuje dobro poznavanje temeljnih instituta općeg dijela kaznenog zakona s diplomske (integrirane) razine pravne naobrazbe. Težište poučavanja je na komparativnom pristupu kako bi polaznici studija dobili uvid u neke značajnije strane kaznenopravne sustave (njemački, austrijski, švicarski, francuski, angloamerički itd.). Pristup poučavanju je problemski, bilo da se radi o teorijskoj obradi pojedinih instituta dogmatike kaznenog prava ili o praktičnoj primjeni teorijskih postavki u konkretnim slučajevima. Potrebno je ukazati na novija kretanja u suvremenoj dogmatici općeg dijela kaznenog prava i njihov utjecaj na hrvatsko kazneno zakonodavstvo te na potrebu da im se prilagodi i praksa hrvatskih sudova. Osobito treba produbiti ona područja koja su u našoj dosadašnjoj literaturi i judikaturi bila nedovoljno obrađena (problem uzročnosti, nove zakonske koncepcije nužne obrane i krajnje nužde, teorijske i praktične teškoće vezane uz zablude) ili koja općenito predstavljaju novost u suvremenom kaznenom pravu.

Sadržaj kolegija:
- uvod u kazneno pravo i kratak pregled povijesti kaznenog prava;
- pojam kaznenog djela, njegovi elementi i njegovo značenje u kaznenopravnoj dogmatici;
- radnja kaznenog djela;
- biće kaznenog djela, s posebnim osvrtom na problematiku uzročnosti i nečinjenje;
- protupravnost i razlozi isključenja protupravnosti (s posebnim naglaskom na institute koji se temeljito ne obrađuju na diplomskoj razini);
- krivnja i njezini elementi (ubrojivost, namjera ili nehaj, svijest o protupravnosti i ispričavajući razlozi);
- zablude u kaznenom pravu;
- pokušaj (razgraničenje pokušaja od pripremnih radnji i dovršenog kaznenog djela, posebni slučajevi pokušaja, neprikladni pokušaj i putativni delikt);
- dobrovoljni odustanak;
- sudioništvo (teorije o počiniteljstvu, posredno počiniteljstvo, supočiniteljstvo, poticanje, pomaganje, nužno sudioništvo);
- stjecaj (idealni i realni stjecaj, kažnjavanje za stjecaj, prividni stjecaj);
- produljeno kazneno djelo;
- kaznenopravne sankcije i posebne kaznenopravne mjere;
- harmonizacija općeg dijela kaznenog prava u europskim razmjerima.
Ispitni rokovi
Obavijesti