KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO:
Kazneno pravo - posebni dio
Kazneno pravo - posebni dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166803
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Osnovni podaci
Kazneno pravo - posebni dio Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
7.0 166803
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

srijedom u 14 sati, Zrinjevac 17,

Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

četvrtkom u 10 sati. Obzirom na izvandredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

utorkom u 8 sati putem Google Meet-a (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Derenčinović, Cvitanović, Munivrana Vajda, Turković; Posebni dio kaznenog prava; (2013)
OBVEZNA: Turković i dr.; Komentar Kaznenog zakona (radna skupina); (2013)
PREPORUČENA: Bačić, Pavlović; Kazneno pravo, posebni dio; (2001)
PREPORUČENA: Bačić, Pavlović; Komentar Kaznenog zakona; (2004)
PREPORUČENA: Derenčinović; 6. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kod kaznenih djela protiv imovine; HLJKPP (1998), str. 197-208
PREPORUČENA: Derenčinović, Davor; Mit(o) korupciji; NOCCI (2001)
PREPORUČENA: Horvatić, Šeparović i suradnici; Kazneno pravo, posebni dio; (1999)
PREPORUČENA: Kurtović, Anita, Garačić, Ana; Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 17 (2010), str. 597-618
PREPORUČENA: Kurtović, Anita; Novosti u kaznenopravnom uređenju čedomorstva, usmrćenja na zahtjev i protupravnog prekida trudnoće; Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse: zbornik radova: II. znanstveni skup: Novalja (2011), str. 51-64
PREPORUČENA: Kurtović, Garačić; 5. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv života i tijela i kaznenih djela protiv slobode i prava građana; HLJKPP (1998)
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Gospodarska kaznena djela; Hrvatska pravna revija (2001)
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Kažnjavanje novinara za krivična djela protiv časti i ugleda; Pravni vjesnik (Osijek) (1992)
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Novo hrvatsko prometno kazneno pravo; HLJKPP (1997)
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Posebni dio kaznenog prava; (2007)
PREPORUČENA: Rittossa, Dalida; Martinović, Igor; Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje - teorijski i praktični problemi; HLJKPP (2014), str. 509-548
PREPORUČENA: Šuperina, Garačić; Učestalost kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa u Republici Hrvatskoj te neka pitanja u svezi s tumačenjem i primjenom kaznenopravnih rješenja iz glave XIV. Kaznenog zakona; HLJKPP (2000)
PREPORUČENA: Zlatarić; Krivični zakonik u praktičnoj primjeni, II. svezak; (1958)
PREPORUČENA: povijesni izvori hrvatskog posebnog kaznenog zakonodavstva od 1787.; strana (preporuča se da se polaznik specijalističkog studija upozna barem s jednim udžbenikom posebnog dijela reprezentativnim za neki nacionalni kaznenopravni sustav, a doktorskog barem s dva takva udžbenika, od kojih se svaki odnosi na jedan sustav): * njemačko govorno područje: Strafrecht besonderer Teil... udžbenik ili komentar po izboru * englesko govorno područje: Criminal Law Specific Crimes... udžbenik ili komentar po izboru * francusko govorno područje: Droit penal special... udžbenik ili komentar po izboru * talijansko govorno područje: Diritto penale - parte speciale... udžbenik ili komentar po izboru * strani kazneni zakonici - posebni dio (po izboru);
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Steći znanja o relevantnim pitanjima koja se javljaju u vezi pojedinih kaznenih djela;
2. Analizirati i tumačiti zakonske opise kaznenih djela;
3. Proširiti znanje studenata u području posebnog dijela kaznenog prava;
4. Upoznati se sa stranom i domaćom judikaturom i poredbenim pravom;
5. Ukazati na pitanja koja su prijeporna u teoriji i praksi;
6. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata (postdiplomanta) iz svih perspektiva;
7. Vrednovati prednosti i nedostatke postojećih kaznenih djela i njihovu primjenu u praksi hrvatskih sudova


Kolegijem obuhvaća sljedeće sadržaje:
1.i kriminalnopolitički aspekti uređenja posebnog dijela kaznenog zakonodavstva;
2. povijesne odrednice;
3. uređenje i sistematika i glavni problemi izgradnje posebnog dijela kaznenog zakonodavstva;
4. konstrukcija modela zakonskih opisa kaznenih djela u posebnom dijelu;
5. posebni dio pozitivnog hrvatskog kaznenog zakonodavstva (razrada najučestalijih kaznenih djela i to: kaznena djela protiv života i tijela; kaznena djela protiv spolne slobode; kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; kaznena djela protiv časti i ugleda; kaznena djela protiv imovine; kaznena djela protiv sigurnosti prometa; kaznena djela protiv braka, obitelji i djece; kaznena djela krivotvorenja; kaznena djela protiv službene dužnosti; kaznena djela protiv pravosuđa; tzv. cyber kriminal; kaznena djela protiv okoliša itd.
6. komparativno posebno kazneno zakonodavstvo
Ispitni rokovi
Obavijesti