Obavijesti
Rezultati seminarskog kolokvija u akad.god. 2018./19.Potpisi, upisi seminarskih ocjena i ispitnih ocjena izvršit će se u srijedu 5. lipnja 2019. u 12h, TRH14, Dv. V. Seminaristi koji će izlaziti na usmeni ispit na tom ispitnom roku će imati usmeni ispit neposredno nakon toga.

Popis studenata koji su zadovoljili seminarski kolokvij s brojem ostvarenih bodova:

Gulija Doris 2
Josipović Ivana 1.5
Lekić Paula 1
Katalinić Lucija 1.5
Marić Nina 1
Ninić Matija 1
Renić Luka 1.5

Sarić Dina 1
Smiljanić Leia 1
Smoljan Madalena 1
Šodan Vice 1
Šturm Doroteja 1
Švaco Lorena 1
Tomljanović Ema 1
Topić Katarina 1
Troha Elena Ana 1
Turić Ivan 1
Vidović Ana 1
Virag Luka 1
Vlašić Borna 1
Vnučec Ivan 1
Zelenković Lucija 1.5
Zeljko Ivana 1
Žabek Klara 1
Žagar Ana 1
Žalac Karolina 1
Žalac Laura 1
Žeravčić Karla 1
Žolnai Lucija 1


Repozitorij
Repozitorij je prazan