KRIMINOLOGIJA:
Kriminologija
Kriminologija
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 174185
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Osnovni podaci
Kriminologija Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
5.0 174185
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 12,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti