KRIMINOLOGIJA:
Kriminologija
Kriminologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186976
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186976
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 12,00 sati (osim zadnje srijede u mjesecu)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 12,00 sati

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. (object Object)
Getoš Anna-Maria; Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i međunarodnom kontekstu, Liber Amicorum Zvonimir Šeparović; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 519
Željko Horvatić; Osnove kriminologije; (1998), str. (object Object)
Ksenija Turković; Komparativni prikaz osnovnih značajki zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i RH; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2 (2004), str. 947-999
Ksenija Turković; Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 1195-1232
Freda Adler; Criminology; McGraw-Hill (1991), str. 535
Mike Maguire (ur.); The Oxford Handbook of Criminology; Oxford University Press (1997), str. 1267
Hans Goeppinger; Kriminologie; Beckf (1997), str. 939
Mladen Singer (ur.); Kriminologija; Nakladni zavod Globus (2002), str. 847
Opis predmeta
Ispitni rokovi
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Obavijesti
Ispit iz kolegija Kriminologija u lipnju i srpnju bit će isključivo usmeni: preko Google Meeta. O točnom datumu usmenog ispita bit ćete obaviješteni od strane nastavnika putem Vašeg službenog @pravo.hr emaila.  Usmeni ispit održat će se po istom principu kao što se prije održavao pisani dio ispita: 5 pitanja po principu zatvorene knjige, a priznavat će se polovični odgovori dok je prag prolaznosti 3 boda od maksimalno mogućih 5. Upućujemo studente da se pripreme za ispit pomoću pitanja na kraju poglavlja u udžbeniku. Za sva pitanja, slobodno se obratite na mail: rbezic@pravo.hr
Upis ocjena s kolokvija bit će u terminu i na mjestu pisanog ispita.