OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminologija
Kriminologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186976
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186976
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 12,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Gundulićeva 10, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

srijedom u 12,00 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
OBVEZNA: Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. [object Object]
PREPORUČENA: Getoš Anna-Maria; Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i međunarodnom kontekstu, Liber Amicorum Zvonimir Šeparović; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 519
PREPORUČENA: Željko Horvatić; Osnove kriminologije; (1998), str. [object Object]
PREPORUČENA: Ksenija Turković; Komparativni prikaz osnovnih značajki zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i RH; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2 (2004), str. 947-999
PREPORUČENA: Ksenija Turković; Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 1195-1232
PREPORUČENA: Freda Adler; Criminology; McGraw-Hill (1991), str. 535
PREPORUČENA: Mike Maguire (ur.); The Oxford Handbook of Criminology; Oxford University Press (1997), str. 1267
PREPORUČENA: Hans Goeppinger; Kriminologie; Beckf (1997), str. 939
PREPORUČENA: Mladen Singer (ur.); Kriminologija; Nakladni zavod Globus (2002), str. 847
Opis predmeta
Cilj predmeta je steći znanja o kriminologiji kao znanstvenoj disciplini, uključujući njezin predmet, kvalitativne i kvantitativne metode, definiciju i odnos s drugim kaznenim znanostima. Prepoznati i identificirati ključne značajke pojavnih oblika kažnjivih ponašanja (kriminološke fenomenologije) te grupirati kriminološke teorije u kontekstu prostora i vremena njihovog nastanka i razvoja. Studenti će kritički vrednovati i prepoznati mjere i strategije za suzbijanje kažnjivih ponašanja te razumjeti i objasniti najnovije empirijske spoznaje s područja istraživanja kažnjivih ponašanja, njihovih počinitelja i žrtava u kontekstu društva i kaznenopravnog sustava.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti