OBAVIJESTI:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava
Obavijesti
Raspored predavanja i seminara u ak. god. 2021/2022: 11.30-13.00 – 1. grupa redovni studenti čije prezime počinje u rasponu slova od A do N 13.15-14.45 - 1. seminarska grupa , redovni studenti seminaristi čije prezime počinje u rasponu slova od A do N 15.00-16.30 - 2. seminarska grupa, redovni studenti seminiaristi čije prezime počinje u rasponu slova od O do Ž i svi izvanredni studenti 16.30-18.00 – 2. grupa redovni studenti čije prezime počinje u rasponu slova od O do Ž i svi izvanredni studenti Prebacivanje iz jedne grupe u drugu moguće je samo ako studenti samostalno nađu zamjenu iz druge grupe od one kojoj pripadaju te pošalju email na rbezic@pravo.hr (u cc emaila navesti osobu s kojom se mijenjate za grupu) najkasnije do srijede, 13.10.2021. do 12:00h . Napomena: dosadašnje promjene grupa nisu važeće te se studenti upućuju da ponovno pošalju email sukladno gore navedenoj uputi.
Uvodno predavanje za redovite studente od prezimen A do N održat će se 7. listopada 2021. god., Nazorova 51, dvorana IV, s početkom u 11,30 sati. Uvodno predavanje za redovite studente od prezimen O do Ž i izvanredne studente održat će se 7. listopada 2021. god., Nazorova 51, dvorana IV, s početkom u 12,15 sati. Grupe ne prelaze 100 studenata.