OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava
Kriminologija s osnovama kaznenog prava
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 44129
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija s osnovama kaznenog prava Socijalni rad - 7. semestar
3.0 44129
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 15,00 sati putem google meet: https://meet.google.com/fur-grve-agt?authuser=0&hl=de

Gundulićeva 10, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

srijedom u 12,00 sati putem Google meet poveznice:

meet.google.com/vpu-yweg-nkd

Gundulićeva 10, soba 12/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača (Predavanja)

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
Literatura
OBVEZNA: Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. 278
PREPORUČENA: Željko Horvatić; Osnove kriminologije; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1998), str. 210
Opis predmeta
U okviru kolegija Kriminologija s osnovama kaznenog prava studenti stječu znanja i vještine s područja kaznenog prava (osnove) i kriminologije, kao samostalne i multidisciplinarne znanosti.

Sadržaj predmeta
OSNOVE KAZNENOG PRAVA: Uvod, Opći dio kaznenog prava (kaznenopravne sankcije), Posebni dio kaznenog prava, Maloljetničko kazneno pravo, Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama
UVOD U KRIMINOLOGIJU: Predmet kriminologije, Metode kriminologije, Definicija kriminologije, Odnos kriminologije s drugim kaznenim znanostima
KRIMINOLOŠKA FENOMENOLOGIJA- UČENJE O POJAVNIM OBLICIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku fenomenologiju, Delikti nasilja, Imovinski kriminal, Zlouporaba opojnih droga, Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca, Cyber-kriminal, Fenomenološke posebnosti određenih skupina delinkvenata
KRIMINOLOŠKA ETIOLOGIJA - UČENJE O UZROCIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku etiologij, Prvi kriminološki diskursi, Pozitivistička škola, Ekološke teorije, Teorija anomije, Teorija etiketiranja, Teorija diferencijalne asocijacije, Teorija genetske predispozicije za kažnjivo ponašanje, Radikalna kriminologija, Ostale kriminološke teorije
Ispitni rokovi
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.