OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 44135
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: dr. sc. Reana Bezić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 18. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar Socijalni rad - 7. semestar
4.0 44135
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 15,00 sati putem google meet: https://meet.google.com/fur-grve-agt?authuser=0&hl=de

Gundulićeva 10, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Reana Bezić (Seminar)

srijedom u 12,00 sati putem Google meet poveznice:

meet.google.com/vpu-yweg-nkd

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. 278
Željko Horvatić; Osnove kriminologije; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1998), str. 210
Opis predmeta
Predmet kriminologije i njezin odnos sa socijalnom patologijom; Tamna brojka kažnjivih ponašanja; Pojam, pojavni oblici i rasprostranjenost te pravni okvir delikata; Kriminološko i kaznenopravno značenje povrata (recidivizma) i socijalni rad; Pregled kriminoloških teorija o uzrocima kažnjivih ponašanja (osnove etiologije);
Uvod u socijalnu patologiju; Predmet socijalne patologije.
Ispitni rokovi
18. 01. 2021.
08. 02. 2021.
15. 09. 2021.