OBAVIJESTI:
Međunarodno kazneno pravo
Obavijesti
Kolegij "Međunarodno kazneno pravo" djelomično će se izvoditi kao e-kolegij u sustavu Merlin.  Svi polaznici obvezni su pratiti sve sadržaje na ovoj poveznici .  Raspored:  9.10. Uvodno predavanje  23.10. Povijest međunarodnog kaznenog prava i sudovanja  30.10. Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ  6.11. Ostali međunarodni i internacionalizirani kazneni sudovi (samo Merlin)  20.11. Stalni međunarodni kazneni sud (samo Merlin)  4.12. Međunarodno kazneno sudovanje u praksi (gost predavač) i Kolokvij 1 11.12. Izlaganja studenata i rasprava  18.12. Izlaganja studenata i rasprava  15.1. Izlaganja studenata i rasprava - Kolokvij 2 22.1. Završno predavanje s podjelom potpisa