OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61274
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61274
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
Literatura
PREPORUČENA: William A. Schabas; An Introduction to the International Criminal Court; Cambridge University Press (2011), str. (object Object)
PREPORUČENA: William A. Schabas; An Introduction to the International Criminal Court; Cambridge University Press (2011), str. (object Object)
Opis predmeta
U okviru predmeta međunarodno kazneno pravo studenti će se upoznati s pojmom međunarodnog kaznenog prava, njegovim povijesnim razvojem i modernim tendencijama. Naglasak će biti na upoznavanju s pravom i praksom međunarodnih ad hoc tribunala te stalnog Međunarodnog kaznenog suda. Imajući u vidu dinamičan razvoj ove grane prave, popis literature biti će obogaćen izvacima iz relevantnih presuda i odluka međunarodnih kaznenih sudova te recentnim znanstvenim člancima. Od studenata se očekuje da redovno pohađaju nastavu i da pročitaju literaturu određenu za svaki sat kako bi mogli aktivno sudjelovati u nastavi i raspravama. To će im omogućiti promišljeno razumijevanje teorije i prakse međunarodnog kaznenog prava.
Ispitni rokovi