MLAĐE OSOBE U KAZNENOM PRAVU:
Mlađe osobe u kaznenom pravu
Repozitorij
Mlađe osobe u kaznenom pravu
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166800
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Osnovni podaci
Mlađe osobe u kaznenom pravu Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166800
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
Literatura
Carić; Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve); Pravni fakultet u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti 2002 (2002), str. Odabrana poglavlja
Radić; Sustav maloljetničkih sankcija (doktorska disertacija); Zagreb (2016)
Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2015.; Državni zavod za statistiku-priopćenje
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, NN 133/2012;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja o osobitostima kriminala mladih osoba, tj. maloljetnika i mlađih punoljetnika;
2. Analizirati materijalnopravne i procesnopravne sadržaje, kao što su pitanje svrhe maloljetničkih sankcija, načela i ciljeva postupka prema maloljetnim počiniteljima, osobitosti postupka prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, protiv mlađih punoljetnika, ali i odredbi koje se primjenjuju u slučajevima kaznenopravne zaštite djece;
3. Prepoznati specifične uloge koju u tim postupcima imaju djelatnici policije, državno odvjetništvo, suci, socijalni pedagozi, socijalni radnici, pravobraniteljstvo za djecu i dr.;
4. Proširiti znanje studenata u području maloljetničkog kaznenog prava;
5. Razviti sposobnost njihovog analitičkog i kritičkog razmišljanja iz svih perspektiva;
6. Vrednovati prednosti i nedostatke maloljetničkog kaznenog prava i njegov značaj u znanosti i praksi;

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćeni sadržaji povijesnog razvoja maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja; temeljne kriminalnopolitičke postavke; statistički podaci o maloljetničkoj delinkvenciji; instituti i načela materijalnog maloljetničkog kaznenog prava; načela i osobitosti procesnog maloljetničkog kaznenog prava; uloga policije u maloljetničkom kaznenom pravu; organizacija i uloga Državnog odvjetništva u kontekstu maloljetničkog kaznenog prava; uloga pravobraniteljstva za djecu u postupcima prama mlađim osobama u kaznenom pravu; posebna uloga socijalnih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika u tim postupcima; prikaz ustroja i organizacije sudova za mladež te sudske prakse tih sudova; i izvršno maloljetničko kazneno pravo -izvršenje maloljetničkih sankcija.
Ispitni rokovi
Obavijesti