OBAVIJESTI:
Prekršajno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Predavanja iz Prekršajnog prava održavat će se četvrtkom od 14 do 16,30 sati putem platforme Google Meet . Poveznice za predavanje bit će objavljivane u sustavu Merlin (e-kolegij će biti otvoren u sljedećih nekoliko dana). Nastava započinje u četvrtak, 15. 10. 2020. Raspored održavanja nastave i sve druge obavijesti objavljivat će se na sustavu Merlin.
Prekršajno pravo

PREKRŠAJNO PRAVO

REDOVITI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2019/20)

Nositelj kolegija:

 • Prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Konzultacije: srijedom od 17 sati, TRH 14, soba 41/II

 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić

Konzultacije: Tkalčićeva 48-50, soba 1.

 • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Konzultacije: petkom u 12 sati, TRH 14, II kat, soba 36

Održavanje nastave:

Četvrtkom 11:00-14:00h; TRH 14, Dv. V

Nastava počinje 10. listopada 2019.

Obvezna literatura:

 • Bonačić, Marin; Rašo, Marko, Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2012., br. 2, str. 439-472;
 • Bonačić, Marin; Tomašić, Tomislav, Implementacija standarda Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom prekršajnom pravu i praksi, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, vol 24, 2017., br. 2, str. 381-411.
 • Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta, Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2, str.751-777;
 • Josipović, Ivo; Novak Hrgović, Karmen, Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, vol 23, 2016., br. 2, str. 469-507.

 • Prekršajni zakon, NN, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18
 • Zakon o prekršajima protiv javnog rada i mira, NN, br. 41/77, 47/89, 55/89, 83/89, 47/90, 55/91, 29/94
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, NN, br. 70/17

Dopunska literatura:

 • Derenčinović, Davor, Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta, Informator, vol. 62, 2014., br. 6316-6317, str.1-3;
 • Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda, Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 18, 2011., br. 2, str. 621-677;
 • Gospočić, Sanja; Klapšić, Mihovil, Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2, str. 559-558;
 • Ivičević Karas, Elizabeta, Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za  kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009., str. 1-18;
 • Josipović, Ivo, Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak (uvod), Prekršajni zakon, Zagreb, 2008., str. 3-33;
 • Josipović, Ivo; Rašo, Marko, Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi, Novine u kaznenom zakonodavstvu, Zagreb, 2009., str. 198-227;
 • Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko, Komentar Prekršajnog zakona, Zagreb, 2014
 • Margetić, Mirjana; Borovec, Krunoslav, Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - preventivne i represivne mjere sudova i policije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2, str. 589-634;
 • Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran, Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol 17, 2010., br. 2,  str.785-812;
 • Rašo, Marko; Korotaj, Gordana, Novosti u postupovnim odredbama Prekršajnog zakona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2, str.779-793;
 • Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za  kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009.

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (dva kolokvija- jedan iz materijalnog prekršajnog prava i drugi iz procesnog prekršajnog prava) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).

Okvirni plan izvođenja nastavnih cjelina:

 1. 10.10. Uvodno predavanje, općenito o prekršajima i prekršajnom zakonodavstvu
 2. 17.10. Materijalni dio prekršajnog prava
 3. 31.10.  Prekršajnopravne sankcije
 4. 7.11. Nema predavanja

11.-15.11.  Nema nastave (Ispitni rok )

 1. 21.11. Posebni dio prekršajnog prava i Kolokvij I (prva provjera znanja)
 2. 28.11.  Organizacija prekršajnog sudovanja
 3. 5.12. Subjekti i načela prekršajnog postupka
 4. 12.12. Tijek prekršajnog postupka
 5. 19. 12. Žalbeni postupak 
 6. 09.1. Prekršajni nalog i obvezni prekršajni nalog

 1.  16.1. Kolokvij II (druga provjera znanja)
 2. 23.1. Završno predavanje i podjela potpisa

PREKRŠAJNO PRAVO

IZVANREDNI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2019/20)

Nositelj kolegija:

 • Prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Konzultacije: srijedom od 17 sati, TRH 14, soba 41/II

 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić

Konzultacije: Tkalčićeva 48-50, soba 1.

 • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Konzultacije: petkom u 12 sati, TRH 14, II kat, soba 36

Održavanje nastave:

Četvrtkom 18:00 – 21:00 sati, TRH 14, Dv. V

za studente specijalističkog studija javne uprave i studente prava predavanja će se održati u sljedećim terminima:

- predavanje iz materijalnog prekršajnog prava 16. listopada 2019. (srijeda) od 17:00 -21:00 u Gundulićevoj 10, Dv. II, a

- predavanje iz procesnog prekršajnog prava 25. listopada 2019. (petak) od 17:00-21:00h u Gundulićevoj 10, Dv. III.

Kolokviji će se održati 21. 11. 2019. i 19.12.2019.

Vrijeme i mjesto održavanja kolokvija: TRH 14, Dv. V u 18 sati.

Obvezna literatura:

 • Bonačić, Marin; Rašo, Marko, Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2012., br. 2, str. 439-472;
 • Bonačić, Marin; Tomašić, Tomislav, Implementacija standarda Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom prekršajnom pravu i praksi, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, vol 24, 2017., br. 2, str. 381-411.
 • Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta, Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2, str.751-777;
 • Josipović, Ivo; Novak Hrgović, Karmen, Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, vol 23, 2016., br. 2, str. 469-507.

 • Prekršajni zakon, NN, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18
 • Zakon o prekršajima protiv javnog rada i mira, NN, br. 41/77, 47/89, 55/89, 83/89, 47/90, 55/91, 29/94
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, NN, br. 70/17

Dopunska literatura:

 • Derenčinović, Davor, Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta, Informator, vol. 62, 2014., br. 6316-6317, str.1-3;
 • Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda, Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 18, 2011., br. 2, str. 621-677;
 • Gospočić, Sanja; Klapšić, Mihovil, Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2, str. 559-558;
 • Ivičević Karas, Elizabeta, Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za  kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009., str. 1-18;
 • Josipović, Ivo, Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak (uvod), Prekršajni zakon, Zagreb, 2008., str. 3-33;
 • Josipović, Ivo; Rašo, Marko, Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi, Novine u kaznenom zakonodavstvu, Zagreb, 2009., str. 198-227;
 • Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko, Komentar Prekršajnog zakona, Zagreb, 2014
 • Margetić, Mirjana; Borovec, Krunoslav, Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - preventivne i represivne mjere sudova i policije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2, str. 589-634;
 • Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran, Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol 17, 2010., br. 2,  str.785-812;
 • Rašo, Marko; Korotaj, Gordana, Novosti u postupovnim odredbama Prekršajnog zakona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2, str.779-793;
 • Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za  kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009.

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (dva kolokvija- jedan iz materijalnog prekršajnog prava i drugi iz procesnog prekršajnog prava) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).