OBAVIJESTI:
Prekršajno pravo
Repozitorij
Obavijesti
  Obavještavaju se izvanredni studenti pravnog studija, da se zbog malog odaziva studenata predavanjima koja se održavaju u popodnevnom terminu, neće održavati nastava za izvanredne studente u poslijepodnevnim satima. Zainteresiranim studentima se predlaže pohađanje nastave s redovitim studetima prava u jutranjem terminu ili sa izvanrednim studentima studija javne uprave (u terminima 28.11. i 19.11.2018. god.)
Predavanja za redovite studente Studija javne uprave i studente prava, održavat će se u zajedničkom terminu.
Prekršajno pravo

PREKRŠAJNO PRAVO

REDOVITI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2018/19)

Nositelj kolegija:

 • Prof. dr. sc. Ivo Josipović

Konzultacije: ponedjeljkom od 12 sati, TRH 14, soba 46/II

 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić

Konzultacije: srijedom od 10,30 sati, Tkalčićeva 48-50, soba 1.

 • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Konzultacije: utorkom u 12 sati, TRH 14, II kat, soba 36

 

Održavanje nastave:

Četvrtkom 8:00-11:00h; TRH 14, Dv. V

Nastava počinje 11. listopada 2018.

 

Obvezna literatura:

 • Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15
 • Zakon o prekršajima protiv javnog rada i mira NN 41/77, 47/89, 55/89, 83/89, 47/90, 55/91, 29/94
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15
 • Bonačić, Marin; Rašo, Marko, Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2012., br. 2, str. 439-472;
 • Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta, Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2, str.751-777;
 • Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda, Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 18, 2011., br. 2, str. 621-677;
 • Ivičević Karas, Elizabeta, Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za  kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009., str. 1-18;
 • Josipović, Ivo, Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak (uvod), Prekršajni zakon, Zagreb, 2008., str. 3-33;
 • Josipović, Ivo; Rašo, Marko, Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi, Novine u kaznenom zakonodavstvu, Zagreb, 2009., str. 198-227;
 • Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko, Komentar Prekršajnog zakona, Zagreb, 2014.

Dopunska literatura:

 

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (dva kolokvija- jedan iz materijalnog prekršajnog prava i drugi iz procesnog prekršajnog prava) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).

 

Okvirni plan izvođenja nastavnih cjelina:

 1. 11.10. Uvodno predavanje, općenito o prekršajima i prekršajnom zakonodavstvu i materijalni dio prekršajnog prava
 2. 18.10. Prekršajnopravne sankcije
 3. 25.10.  Posebni dio prekršajnog prava

 

12.-16.11.2018. Nema nastave (Ispitni rok )

 

          4. 22.11. Kolokvij I (prva provjera znanja)
 1. 29.11.  Organizacija prekršajnog sudovanja
 2. 13.12. Subjekti i načela prekršajnog postupka
 3. 20. 12. Prekršajni nalog i obvezni prekršajni nalog
 4. 10.1. Tijek prekršajnog postupka
 5. 24.1. Kolokvij II (druga provjera znanja), završno predavanje i podjela potpisa

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

PREKRŠAJNO PRAVO

IZVANREDNI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2018/19)

Nositelj kolegija:

 • Prof. dr. sc. Ivo Josipović

Konzultacije: ponedjeljkom od 12 sati, TRH 14, soba 46/II

 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić

Konzultacije: srijedom od 10,30 sati, Tkalčićeva 48-50, soba 1.

 • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Konzultacije: utorkom u 12 sati, TRH 14, II kat, soba 36

 

Održavanje nastave:

Četvrtkom 18:00 – 21:00 sati, TRH 14, Dv. V

Nastava počinje 11. listopada 2018.

NAPOMENA:

za studente specijalističkog studija javne uprave predavanje iz materijalnog prekršajnog prava će se održati 28. studenog 2018. (srijeda) od 17:30 -21:00 na TRH14, Dv.5. /II kat

Predavanje iz procesnog prekršajnog prava će se održati 29. studenog 2018 (četvrtak) od 17:00-21:00h na TRH 14, Dv. IV.

 

I kolokvij će se održati 12.12. 2018. (srij) na TRH14, Dv. 5./ II kat s početkom u 18h

II kolokvij će se održati u navedenom terminu

 

Obvezna literatura:

 • Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15
 • Zakon o prekršajima protiv javnog rada i mira NN 41/77, 47/89, 55/89, 83/89, 47/90, 55/91, 29/94
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15
 • Bonačić, Marin; Rašo, Marko, Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2012., br. 2, str. 439-472;
 • Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta, Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2, str.751-777;
 • Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda, Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 18, 2011., br. 2, str. 621-677;
 • Ivičević Karas, Elizabeta, Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za  kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009., str. 1-18;
 • Josipović, Ivo, Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak (uvod), Prekršajni zakon, Zagreb, 2008., str. 3-33;
 • Josipović, Ivo; Rašo, Marko, Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi, Novine u kaznenom zakonodavstvu, Zagreb, 2009., str. 198-227;
 • Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko, Komentar Prekršajnog zakona, Zagreb, 2014

Dopunska literatura:

 

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (dva kolokvija- jedan iz materijalnog prekršajnog prava i drugi iz procesnog prekršajnog prava) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).