OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Prekršajno pravo
Prekršajno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61279
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Ivo Josipović
doc. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Prekršajno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61279
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Online konzultacije održavaju se prema prethodnom dogovoru putem e-pošte.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
Literatura
OBVEZNA: Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta,; Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2013), str. 751-777
OBVEZNA: Bonačić, Marin; Tomašić, Tomislav; Implementacija standarda Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom prekršajnom pravu i praksi; Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (2017), str. 381-411
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Novak Hrgović, Karmen; Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava; Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (2016), str. 469-507
PREPORUČENA: Ivičević Karas, Elizabeta; ; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, u: Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj; Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (2009), str. 1-18
PREPORUČENA: Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda; ; Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2011), str. 621-677
PREPORUČENA: Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko; ; Komentar Prekršajnog zakona; Narodne novine (2014), str. 637
PREPORUČENA: Derenčinović, Davor; ; Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta; Informator (2014), str. 1-3
PREPORUČENA: Gospočić, Sanja; Klapšić, Mihovil; Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2015), str. 559-589
PREPORUČENA: Margetić, Mirjana; Borovec, Krunoslav; Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - preventivne i represivne mjere sudova i policije; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2015), str. 589-634
PREPORUČENA: Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran; ; Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2010), str. 785-812
Opis predmeta
Pojam prekršaja i prekršajnog prava. Razlikovanje od drugih kažnjivih radnji. Odnos kkaznenog i prekršajnog postupka. Poredbenopravni pregled konceprija o prekršajima i prekršajnom pravu. Povijesni pregled razvoja hrvatskog prekršajnog prava. Međunarodnopravni aspekti prekršajnog prava-praksa Europskog suda za ljudska prava.
Izvori prekršajnog prava i njihovo važenje.
Opći dio materijalnog prekršajnog prava: prekršaj, ovlast za propisivanje prekršaja, načelo zakonitosti, činjenje i nečinjenje, krivnja, vrste prekršajnih sankcija, kazne, zastara, ostali instituti općeg dijela materijalnog prekršajnog prava.
Pregled posebnog dijela materijalnog prekršajnog prava: prekršaji protiv sigurnosti prometa, financijski prekršaji, prekršaji protiv javnog reda i mira, prekršaji protiv autorskog i srodnih prava, izbor iz ostalih važnijih zakona koji predviđaju prekršaje.
Prekršajni postupak. Načelo pravičnosti, načelo ekonomičnosti, načela neposrednosti, usmenosti, javnosti i kontradiktornosti. Stvarna nadležnost za vođenje prekr šajnog postupka: sudovi i upravna tijela. Pokretanje prekršajnog postupka. Izvidi upravnih tijela. Preekršajni nalog. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Rasprava pred prekršajnim sudom/upravnim tijelom. Dokazno pravo prekršajnog postupka. Vrste odluka u prekršajnom postupku. Pravni lijekovi.
Izvršenje rješenja o prekršaju. Izvršenje novčane kazne i kazne zatvora. Supletorni zatvor. Izvršenje ostalih mjera.
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.