OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Prekršajno pravo
Prekršajno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61279
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
doc. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Prekršajno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61279
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Online konzultacije održavaju se prema prethodnom dogovoru putem e-pošte.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

srijedom u 14 sati, Zrinjevac 17,

Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17
Literatura
OBVEZNA: Bonačić, Marin; Rašo, Marko; Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2012), str. 439-472
OBVEZNA: Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta,; Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2013), str. 751-777
OBVEZNA: Bonačić, Marin; Tomašić, Tomislav; Implementacija standarda Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom prekršajnom pravu i praksi; Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (2017), str. 381-411
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Novak Hrgović, Karmen; Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava; Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (2016), str. 469-507
PREPORUČENA: Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda; ; Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2011), str. 621-677
PREPORUČENA: Ivičević Karas, Elizabeta; ; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, u: Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj; Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (2009), str. 1-18
PREPORUČENA: Josipović, Ivo; Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak, u: Prekršajni zakon; Narodne novine (2008), str. 3-33
PREPORUČENA: Josipović, Ivo; Rašo, Marko; ; Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi, u: Novine u kaznenom zakonodavstvu; (2009), str. 198-227
PREPORUČENA: Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko; ; Komentar Prekršajnog zakona; Narodne novine (2014), str. 637
PREPORUČENA: Derenčinović, Davor; ; Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta; Informator (2014), str. 1-3
PREPORUČENA: Gospočić, Sanja; Klapšić, Mihovil; Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2015), str. 559-589
PREPORUČENA: Margetić, Mirjana; Borovec, Krunoslav; Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - preventivne i represivne mjere sudova i policije; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2015), str. 589-634
PREPORUČENA: Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran; ; Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2010), str. 785-812
PREPORUČENA: Rašo, Marko; Korotaj, Gordana; ; Novosti u postupovnim odredbama Prekršajnog zakona; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2013), str. 779-793
PREPORUČENA: Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009.; Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (2009), str. 172
Opis predmeta
Pojam prekršaja i prekršajnog prava. Razlikovanje od drugih kažnjivih radnji. Odnos kkaznenog i prekršajnog postupka. Poredbenopravni pregled konceprija o prekršajima i prekršajnom pravu. Povijesni pregled razvoja hrvatskog prekršajnog prava. Međunarodnopravni aspekti prekršajnog prava-praksa Europskog suda za ljudska prava.
Izvori prekršajnog prava i njihovo važenje.
Opći dio materijalnog prekršajnog prava: prekršaj, ovlast za propisivanje prekršaja, načelo zakonitosti, činjenje i nečinjenje, krivnja, vrste prekršajnih sankcija, kazne, zastara, ostali instituti općeg dijela materijalnog prekršajnog prava.
Pregled posebnog dijela materijalnog prekršajnog prava: prekršaji protiv sigurnosti prometa, financijski prekršaji, prekršaji protiv javnog reda i mira, prekršaji protiv autorskog i srodnih prava, izbor iz ostalih važnijih zakona koji predviđaju prekršaje.
Prekršajni postupak. Načelo pravičnosti, načelo ekonomičnosti, načela neposrednosti, usmenosti, javnosti i kontradiktornosti. Stvarna nadležnost za vođenje prekr šajnog postupka: sudovi i upravna tijela. Pokretanje prekršajnog postupka. Izvidi upravnih tijela. Preekršajni nalog. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Rasprava pred prekršajnim sudom/upravnim tijelom. Dokazno pravo prekršajnog postupka. Vrste odluka u prekršajnom postupku. Pravni lijekovi.
Izvršenje rješenja o prekršaju. Izvršenje novčane kazne i kazne zatvora. Supletorni zatvor. Izvršenje ostalih mjera.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.