SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA:
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 174188
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Osnovni podaci
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 174188
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti