VIKTIMOLOGIJA:
Viktimologija
Viktimologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186930
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: Reana Bezić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 11. 11. 2019.
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Viktimologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186930
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 12,00 sati (osim zadnje srijede u mjesecu)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
Reana Bezić , mag. iur. (Predavanja)

utorkom u 12,00 sati

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Studenti će stjecati znanja i analitičke vještine iz područja viktimologije-proučavanje žrtve kažnjivih ponašanja. Područje interesa bit će viktimologija kao skupmetodološki stečenog i sustavno obrađenog znanja o oblicima i načinima uklanjanja ili ublažavanja patnje ljudi, kao žrtve kažnjivih ponašanja. Analizirat će se  prava žrtve kaznenog djela te kako se ona provode na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Poseban naglasak na viktimologiju iz nacionalne i međunarodne perspektive osigurava potrebne kompetencije i vještine za petu godinu pravnog studija.

Praktične i generičke vještine:

Studenti će stjecati sljedeće opće i specifične sposobnosti i vještine:

- znanje o povijesti viktimologije i o pojmu i tipologiji žrtve;

- znanje i razumijevanje viktimoloških teorija (Pozitivistička viktimologija, Radikalna viktimologija, Teorija rutinske aktivnosti i Teorija o životnom stilu);

- znanje i klasifikacija različitih viktimoloških istraživanja;

- znanja i vještine za analizu viktimoloških empirijskih istraživanja;

- osmisliti sadržaj i tijek viktimološkog kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja;

- znanje i razumijevanje žrtava kažnjivih ponašanja (žrtve odredjenih nasilnih delikata (ubojstva, terorizam i silovanja), imovinskih delikata, prometne delinkvencije, organizirani kriminal i korupcije);

- znanje i razumijevanje prava žrtava: pravo na sudjelovanje u kaznenim postupcima, pravo na naknadu štete, pravo na privatnost i sigurnost, pravo na informaciju;

- znanje i razumijevanje prava žrtava na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

- znanje i razumijevanje akata prava žrtava: Deklaracija UN-a o pravima žrtava i dokumenata Vijeća Europe o pravima žrtava.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Pisani i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena
 3. Istraživački seminari, mogućnost sudjelovanja u viktimološkim domaćim i međunarodnim istraživanjima, akreditirani tečajevi – analiza
 4. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 5. Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. U potonjem će se ocjene stečene tijekom nastave uzeti u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje viktimologije, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave.
Obavijesti