KATEDRA ZA KAZNENO PROCESNO PRAVO:
Repozitorij
Obavijesti
Obavještavamo polaznike seminara (zimski semestar akad. god. 2020/2021.) iz predmeta Kazneno procesno pravo da je otvoren rok za evidenciju položenog seminara  iz Kaznenog procesnog prava 01. 02. 2021. (prijave do 26. 01. 2021.  23:59). Seminar se prijavljuje na način kao što se prijavljuje ispit putem studomata.