KATEDRA ZA KAZNENO PROCESNO PRAVO:
Repozitorij
Obavijesti
  STUDENTI ZAINTERESIRANI ZA DEMONSTRATURU NA KATEDRI ZA KAZNENO PROCESNO PRAVO   PRIJAVU SA ŽIVOTOPISOM (prosjek ocjena na studiju, ocjene iz kaznenog procesnog prava i kaznenog prava, pohađanje seminara i vježbi iz kaznenog procesnog prava, poznavanje stranih jezika i druge relevantne informacije)   MOGU POSLATI DO 27. RUJNA 2019. na e-mail adresu: zlata.durdevic@pravo.hr   PREDNOST IMAJU STUDENTI S VIŠIM PROSJEKOM OCJENA I POZNAVANJEM STRANIH JEZIKA
Vježbe iz kaznenog procesnog prava u grupi profesorice Ivičević Karas započet će u četvrtak 21. ožujka 2019. godine u 14 sati, u dvorani V, TRH 14/II.
Poziv na sudjelovanje na XIII. Regionalnom Moot Court natjecanju pred Europskim sudom za ljudska prava   Pripreme za natjecanje, pod vodstvom Katedre za kazneno procesno pravo, započinju u veljači. Usmeni dio natjecanja, u obliku simulacije suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava, održat će se od 17. do 20. svibnja 2019. Pobjednik regionalnog natjecanja sudjeluje u trans-europskom finalu u Strasbourgu (Francuska).   Sudjelovanje u natjecanju omogućava studentima da steknu nova pravna znanja, posebno iz područja zaštite ljudskih prava, unaprijede vještine pravnog pisanja, pravne argumentacije, retorike i timskoga rada te donosi 10 ECTS bodova na petoj godini studija.   Zainteresirani studenti mogu se prijaviti na e-mail adresu: elizabeta.ivicevic@pravo.hr . Prijavi treba priložiti životopis.   Izbor članova natjecateljskog tima provest će se nakon provedenih intervjua na koje će biti pozvani svi prijavljeni studenti. Prednost pri izboru imaju studenti viših godina studija.  
U akademskoj godini 2018./19. Katedra za kazneno procesno pravo organizira tri provjere znanja iz predmeta Kazneno procesno pravo. Provjerama znanja mogu pristupiti redoviti i izvanredni studenti koji redovito pohađaju predavanja, a studenti koji ih uspješno polože bit će oslobođeni pisanog dijela ispita na ispitnim rokovima u veljači i u travnju 2019. Za detalje obavijesti odabrati "Pročitaj više".
Predavanja u kolegiju Ljudska prava i kazneno pravosuđe održavat će se srijedom od 12 do 15 sati, u dvorani V (TRH 14/II). Uvodno predavanje održat će se iznimno u ponedjeljak 15. listopada u 11 sati, u dvorani V (TRH 14/II).