CRIMINAL PROCEDURAL LAW - GENERAL PART:
Katedra za kazneno procesno pravo English
Criminal Procedural Law - General part
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Criminal Procedural Law - General part
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166791
ECTS: 7.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
doc. dr. sc. Marin Bonačić
doc. dr. sc. Zoran Burić
Basic data
Criminal Procedural Law - General part Criminal Law - 1. semester
7.0 166791
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, room 38
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Wednesdays from 10,00 a. m.

Trg Republike Hrvatske 14, room 43
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Via email.

Tkalčićeva 48-50, room 1
doc. dr. sc. Zoran Burić

Thursdays from 2 p. m.

Gundulićeva 10, room 21
Literature
REQUIRED: Krapac, D.; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I.; Narodne novine (2015), str. I.-V. poglavlje
REQUIRED: Bonačić, M.; Đurđević, Z.; Gluščić, S.; Ivičević Karas, E.; Josipović, I.; Novoselec, H.; Kazneno procesno pravo Primjerovnik; Narodne novine (2014), str. I. poglavlje
REQUIRED: Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Sveučilišna tiskara (2013)
REQUIRED: Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast; Nakladni zavod Globus (2008)
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava; HLJKPP (2015), str. 355-382
RECOMMENDED: Burić, Z.; Novi položaj žrtve u kaznenom postupku - u povodu obveze transponiranja odredaba direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav; HLJKPP (2015), str. 383-410
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Dokazna snaga rezultata istrage prema Prijedlogu novele Zakona o kaznenom postupku; HLJKPP (2013), str. 691-714
RECOMMENDED: Đirđević, Z.; Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio; HLJKPP (2013), str. 313-362
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Puljić, D.; Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu; HLJKPP (2013), str. 823-849
RECOMMENDED: Pajčić, M.; Valković, L.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje; HLJKPP (2012), str. 751-794
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011; HLJKPP (2011), str. 311-357
RECOMMENDED: Valković, L.; Burić, Z.; Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2011), str. 521-556
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspekt; HLJKPP (2010), str. 7-24
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe; HLJKPP (2009), str. 783-808
RECOMMENDED: Bojanić, I.; Đurđević, Z.; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2008), str. 973-1003
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2007), str. 761-788
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply