PSYCHIATRY AND LAW:
Psychiatry and Law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Psychiatry and Law
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 74558
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Zoran Burić - Lectures
Exam dates:
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Exam registration: Studomat
Basic data
Psychiatry and Law Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 74558
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, room 3
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić (Lectures)

Thursdays from 2 p. m.

Gundulićeva 10, room 21
Literature
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; Sveučilišna tiskara, Zagreb (2002), str. 207-230
RECOMMENDED: Đurđević, Zlata; Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt, u Štrkalj Ivezić, Slađana i suradnici (ur.), Medicinski i pravni okvir za prisilnu hospitalizaciju osoba s duševnim smetnjama, Smjernice za primjenu prisilne hospitalizacije u praksi; (2011), str. 9-34
RECOMMENDED: Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Eilzabeta (ur.); Presude Europskog suda za ljudska prava pšrotiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Sveučilište u Zagrebu (2012)
RECOMMENDED: Goreta, M.; Peko-Čović, I.; Buzina, N.; Mužinić Masle, L.; Majdančić, Ž.,; Prisilno zadržavanje i prisilni smještaj s forenzičkopsihijatrijskog aspekta; Hrvatsko udruženja za kaznene znanosti i praksu (2002), str. 63-83
RECOMMENDED: Novoselec, P:; Bojanić, I.; Opći dio kaznenog prava; Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 220-238, 450-458
RECOMMENDED: Sušić/Biško/Gruber/Guberina Korotaj; Neubrojiva osoba u procesu od istražnog zatvora da realizacije prislinog smještaja; Hrvatsko udruženja za kaznene znanosti i praksu (2013), str. 139-157
RECOMMENDED: Tripalo, Dražen; Burić, Zoran; Položaj neubrojivih počinitelja protupravnih djela u kontekstu novog hrvatskog kaznenog zakonodavstva; Hrvatsko odruženja za kaznene znanosti i praksu (2012), str. 507-512, 521-529
Description
Exam dates
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.