COMPARATIVE CRIMINAL JUDICIARY:
Katedra za kazneno procesno pravo English
Comparative Criminal Judiciary
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Comparative Criminal Judiciary
Study: Criminal Law - 2. semester
Code: 166810
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Lecturers: prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović - Lectures
Basic data
Comparative Criminal Judiciary Criminal Law - 2. semester
3.0 166810
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Wednesdays from 10,00 a. m.

Trg Republike Hrvatske 14, room 43
Lecturer Consultations Location
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović (Lectures)
Literature
REQUIRED: Damaška, M.; Models of criminal procedure; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2001 (2001), str. 477 - 506
REQUIRED: Damaška, M.; O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi; HLJKPP 2/97 (1997), str. 381-394
REQUIRED: Ivičević Karas, E.; ., O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetništva; HLJKPP 1/2010 (2010), str. 109 - 124
REQUIRED: Pajčić, M.; Modeli prethodnog postupka (nastavni materijal dostupan na http://www.pravo.unizg.hr/KPP/pskpz);
RECOMMENDED: Krapac, D.; Engleski kazneni postupak; Zagreb (1995)
RECOMMENDED: Pavišić, B.; Talijanski kazneni postupak; Rijeka (2002)
RECOMMENDED: Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast Usporedni prikaz pravosudnih sustava; Nakladni zavod Globus, Zagreb (2008)
RECOMMENDED: Damaška, M.; O nekim učincima stranački oblikovanog pripremnog kaznenog postupka; HLJKPP 1/2007 (2007), str. 3-15
RECOMMENDED: Damaška, M.; Sudbina anglo-američkih procesnih ideja u Italiji; HLJKPP 1/2006 (2006), str. 3-5
RECOMMENDED: Damaška, M.; Napomene o sporazumima u kaznenom postupku; HLJKPP 1/2004 (2004), str. 3-20
RECOMMENDED: Herrmann, J.; Modeli reforme glavne rasprave u kaznenom postupku u istočnoj Europi: usporednopravna perspektiva; HLJKPP1/97 (1997), str. 255-278
RECOMMENDED: Ivičević, E.; Plaider coupable - Nova alternativa klasičnom kaznenom postupku u francuskom pravu; HLJKPP 1/2005 (2005), str. 203-208
RECOMMENDED: Vladimir Ljubanović; Državno odvjetništvo: njegov položaj, ustrojstvo i funkcije u kaznenom postupku; HLJKPP, br. 2/96 (1996)
RECOMMENDED: Thaman, S.; Suđenja pred novom ruskom kaznenom porotom i nulifikacija kaznenog zakona u njezinu pravorijeku: pouke za porotom inspiriranu reformu u Euroaziji i šire; HLJKPP 1/2008 (2008), str. 357-438
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply