OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminalistika
Kriminalistika
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61280
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Karas - Predavanja
doc. dr. sc. Josip Pavliček - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminalistika Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61280
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Željko Karas (Predavanja)
doc. dr. sc. Josip Pavliček (Predavanja)
Literatura
Berislav Pavišić, Duško Modly, Petar Veić; Kriminalistika (odabrana poglavlja); Golden marketing - Tehnička knjiga (2006)
Željko Karas; Uvod u kriminalistiku (odabrana poglavlja); Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija (2012), str. 326
Josip Pavliček; Kriminalistički intervju (odabrana poglavlja); Međunarodno kriminalističko udruženje (2013), str. 215
Opis predmeta
Pojam, predmet, zadaće i metode kriminalističke znanosti. Heuristička, silogistička, represivna, preventivna, teorijska i praktična kriminalistika. Kriminalistička fenomenologija, taktika, tehnika i metodike. Gnoseološki sadržaji kriminalistike. Kriminalistika, kazneno pravo i kazneni postupak. Kriminalistika i druge znanstvene discipline.
Izvori dokaznih informacija o pravnorelevantnim činjenicama: tragovi i predmeti, osobe, isprave, tehničke snimke činjenica.
Kriminalistički pojmovi unutar metodologije istraživanja kaznenih djela i jezik kriminalista. Istraživanje kaznenih djela kao sustav. Sadržaj istraživanja kaznenih djela: cilj i predmet procesna istraživanja, odrednice u objašnjavanju i istraživanja, kriminalne situacije, operativne i stražne situacije, kriminalističko-taktički načini istraživanja.
Operativno dokazna djelatnost redarstvenih vlasti: pojam, uloga, zadaće i sredstva operativno-dokazne djelatnosti redarstvenih vlasti (kriminalistička kontrola i obrada). Operacionalizacija kriminalističkih mjera i radnji.
Metodologija istraživanja kaznenih djela: kriminalistička diferencijalna dijagnoza, kriminalistički misaoni proces, hodogrami istraživanja kaznenih djela, operativno-postupovni sustavi.
Metodički pristup istraživanju pojedinih kategorija kaznenih djela (kriminalističke metodike): istraživanje tijeka ostvarenja kaznenog djela, hodogrami aplikativnih programa istraživanja, operacionalizacije s težištem na analizi uzročno-posljedičnih veza, istraživanje oblika krivnje, karakteristike pojedinih vrsta kaznenih djela, silogistički aspekti tehnologije kaznenog djela.
Kriminalističke taktičko-operativne radnje i mjere (kriminalistička taktika), kriminalistički sadržaji radnji kaznenog postupka (metode i sredstva), najčešći propusti u njihovom poduzimanju, oblici komunikacije između državnih represivnih tijela.
Izučavanje slučajeva iz prakse ("case study").
Ispitni rokovi
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.