MEĐUNARODNO KAZNENO PROCESNO PRAVO:
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Predavanja iz Međunarodnog kaznenog procesnog prava održavat će se četvrtkom od 11 do 14 sati putem aplikacije  Google Meet . Poveznice za predavanje bit će objavljivane u sustavu Merlin (e-kolegij će biti otvoren u sljedećih nekoliko dana). Uvodno predavanje održat će se u četvrtak 15. 10. 2020.  Raspored održavanja nastave i sve druge obavijesti o predmetu bit će objavljene na sustavu Merlin.
Česta pitanja
Međunarodno kazneno procesno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 160357
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Josipović
doc. dr. sc. Marin Bonačić
Izvođači: prof. dr. sc. Zlata Đurđević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 16. 11. 2020.
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno procesno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 160357
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Utorkom od 11 sati. Do daljnjega konzultacije se održavaju elektroničkim putem.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević (Predavanja) Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
Krapac, Davor; Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima; Narodne novine (2012)
Safferling, Christoph; International Criminal Procedure; Oxford University Press (2012)
Bonačić, Marin; Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja; Hrvatsko udruženja za kazneno pravo i praksu i Ministarstvo unutarnjih poslova RH (2012)
Josipović, Ivo; Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj. Knjiga I: Izvori prava s uvodnom studijom: Odgovornost za ratne zločine - povijesni korijeni, međunarodna iskustva i hrvatska praksa; ABA-CEELI Hrvatska i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2006)
Sluiter, Goran; Friman, Hakan; Linton, Suzannah; Zappala, Salvatore; Vasiliev, Sergey (eds.); International Criminal Procedure: Principles and Rules; Oxford University Press (2013)
Opis predmeta
Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim pitanjima međunarodnog kaznenog procesnog prava, kao što su pitanja njegove svrhe i ciljeva, načela i izvora, te sa subjektima i pravilima međunarodnog kaznenog postupka. Poučavanjem ovog predmeta cilj je upoznati studente i s komparativnopravnim rješenjima koja su utjecala na pojedina načela i institute međunarodnog kaznenog postupka kao i s inkorporiranim međunarodnim i regionalnim standardima ljudskih prava. Time se ujedno proširuje znanje studenata u području kaznenog procesnog i međunarodnog prava te razvija sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata.
Ispitni rokovi
16. 11. 2020.
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.