MEĐUNARODNO KAZNENO PROCESNO PRAVO:
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Međunarodno kazneno procesno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 160357
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Josipović
doc. dr. sc. Marin Bonačić
Izvođači: prof. dr. sc. Zlata Đurđević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno procesno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 160357
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Utorkom od 16 sati. U utorak 3. 12. 2019. konzultacije će se iznimno održati u 15.30 sati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević (Predavanja) Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
Krapac, Davor; Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima; Narodne novine (2012)
Safferling, Christoph; International Criminal Procedure; Oxford University Press (2012)
Bonačić, Marin; Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja; Hrvatsko udruženja za kazneno pravo i praksu i Ministarstvo unutarnjih poslova RH (2012)
Josipović, Ivo; Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj. Knjiga I: Izvori prava s uvodnom studijom: Odgovornost za ratne zločine - povijesni korijeni, međunarodna iskustva i hrvatska praksa; ABA-CEELI Hrvatska i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2006)
Sluiter, Goran; Friman, Hakan; Linton, Suzannah; Zappala, Salvatore; Vasiliev, Sergey (eds.); International Criminal Procedure: Principles and Rules; Oxford University Press (2013)
Opis predmeta
Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim pitanjima međunarodnog kaznenog procesnog prava, kao što su pitanja njegove svrhe i ciljeva, načela i izvora, te sa subjektima i pravilima međunarodnog kaznenog postupka. Poučavanjem ovog predmeta cilj je upoznati studente i s komparativnopravnim rješenjima koja su utjecala na pojedina načela i institute međunarodnog kaznenog postupka kao i s inkorporiranim međunarodnim i regionalnim standardima ljudskih prava. Time se ujedno proširuje znanje studenata u području kaznenog procesnog i međunarodnog prava te razvija sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne pojmove međunarodnog kaznenog procesnog prava

- imenovati glavne i sporedne subjekte u međunarodnom kaznenom postupku te objasniti njihove uloge

- opisati razvoj međunarodnog kaznenog sudovanja

- koristiti se izvorima međunarodnog kaznenog procesnog prava

- primijeniti i interpretirati pojedine odredbe iz ovog područja

- razlikovati i kategorizirati pojedine sudove prema njihovim obilježjima

- usporediti procesna pravila međunarodnih sudova međusobno i s pravilima nacionalnih pravnih sustava

- ocijeniti usklađenost procesnih rješenja s međunarodnim i regionalnim standardima ljudskih prava u kaznenom postupku

Praktične i generičke vještine:

Uz razvoj intelektualnih vještina, studenti će razviti i praktične i generične vještine kao što su javno prezentiranje i argumentiranje svojih stavova te njihovo jasno i strukturirano obrazlaganje u tekstu.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Ocjena i vrednovanje rada studenata temeljit će se na kontinuiranom praćenju njihove aktivnosti tijekom nastave, istraživanju i usmenoj prezentaciji izabranih tema, te završnom pisanom i usmenom ispitu. Pisani dio ispita sastoji se od tri pitanja esejskog tipa.