OBAVIJESTI I MATERIJALI:
Penitencijarno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Pisana provjera znanja za studente koji su redovito pohađali predavanja u kolegiju Penitencijarno pravo održat će se u ponedjeljak 7. siječnja u 9 sati u dvorani V, TRH 14/II. Predvjet za izlazak na provjeru znanja jest da studenti nisu izostali s predavanja više od tri puta. Prije provjere znanja studenti će dobiti potpise. Studenti koji planiraju doći na provjeru znanja trebaju to javiti profesorici Ivičević Karas do 6. siječnja 2018. u 18 sati, na e-mail: elizabeta.ivicevic@pravo.hr
Studijski posjet Kaznionici u Lepoglavi organiziran je u petak 14. prosinca 2018. Studenti koji su se prijavili za posjet trebaju doći u 8:20 na autobusno stajalište na Mažuranićevom trgu te sa sobom obavezno ponijeti osobnu iskaznicu.
Predavanja iz penitencijarnog prava u akademskoj godini 2018/19. održavat će se ponedjeljkom od 9 do 12 sati, u dvorani V (TRH 14/II), prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici predmeta. Uvodno predavanje održat će se 15. listopada 2018. u 9 sati.