POREDBENO KAZNENO PRAVOSUĐE:
Poredbeno kazneno pravosuđe
Poredbeno kazneno pravosuđe
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166810
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno kazneno pravosuđe Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166810
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Damaška, M.; Models of criminal procedure; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2001 (2001), str. 477 - 506
OBVEZNA: Damaška, M.; O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi; HLJKPP 2/97 (1997), str. 381-394
OBVEZNA: Ivičević Karas, E.; ., O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetništva; HLJKPP 1/2010 (2010), str. 109 - 124
OBVEZNA: Pajčić, M.; Modeli prethodnog postupka (nastavni materijal dostupan na http://www.pravo.unizg.hr/KPP/pskpz);
PREPORUČENA: Krapac, D.; Engleski kazneni postupak; Zagreb (1995)
PREPORUČENA: Pavišić, B.; Talijanski kazneni postupak; Rijeka (2002)
PREPORUČENA: Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast Usporedni prikaz pravosudnih sustava; Nakladni zavod Globus, Zagreb (2008)
PREPORUČENA: Damaška, M.; O nekim učincima stranački oblikovanog pripremnog kaznenog postupka; HLJKPP 1/2007 (2007), str. 3-15
PREPORUČENA: Damaška, M.; Sudbina anglo-američkih procesnih ideja u Italiji; HLJKPP 1/2006 (2006), str. 3-5
PREPORUČENA: Damaška, M.; Napomene o sporazumima u kaznenom postupku; HLJKPP 1/2004 (2004), str. 3-20
PREPORUČENA: Herrmann, J.; Modeli reforme glavne rasprave u kaznenom postupku u istočnoj Europi: usporednopravna perspektiva; HLJKPP1/97 (1997), str. 255-278
PREPORUČENA: Ivičević, E.; Plaider coupable - Nova alternativa klasičnom kaznenom postupku u francuskom pravu; HLJKPP 1/2005 (2005), str. 203-208
PREPORUČENA: Vladimir Ljubanović; Državno odvjetništvo: njegov položaj, ustrojstvo i funkcije u kaznenom postupku; HLJKPP, br. 2/96 (1996)
PREPORUČENA: Thaman, S.; Suđenja pred novom ruskom kaznenom porotom i nulifikacija kaznenog zakona u njezinu pravorijeku: pouke za porotom inspiriranu reformu u Euroaziji i šire; HLJKPP 1/2008 (2008), str. 357-438
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja koja se temelje na uspoređivanju uređenja pojedinih stadija kaznenog postupka u europskim državama, osobito Njemačkoj, Francuskoj i Italiji;
2. Proširiti spoznaje o pojmu kaznenog pravosuđa te akuzatornom i mješovitom tipu kaznenog postupka;
3. Razumijeti temelje i ratio suvremenog trenda uvođenja državnoodvjetničke istrage (prethodnog postupka) u Europi;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog sagledavanja rezultata suvremenih reformi kaznenog postupka mješovitog tipa, napose širenja konsenzualnih postupaka;
5. Vrednovati prednosti i nedostatke danas prevladavajućeg modela državnoodvjetničkog prethodnog postupka.

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćeni sljedeći sadržaji: pojam pravosuđa i kaznenog pravosuđa, mješoviti postupak kontinentalnih europskih država u kojem se isprepliću elementi spora stranaka i elementi službenog uredovanja državnih tijela,anglo-američki akuzatorni kazneni postupak kao spor ravnopravnih stranaka pred pasivnim sudom, tendencija uvođenja akuzatornih procesnih formi u kaznene postupke zemalja kontinentalne Europe (posebno konsenzualnih postupaka), poredbeni pregled uređenja prethodnog postupka (njemačko, francusko i talijansko pravo); poredbeni pregled uređenja rasprave (njemačko, francusko i talijansko pravo); poredbeni pregled uređenja redovitih pravnih lijekova (njemačko, francusko i talijansko pravo).
Ispitni rokovi
Obavijesti