POREDBENO KAZNENO PRAVOSUĐE:
Poredbeno kazneno pravosuđe
Poredbeno kazneno pravosuđe
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166810
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno kazneno pravosuđe Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166810
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović (Predavanja)
Literatura
Damaška, M.; Models of criminal procedure; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2001 (2001), str. 477 - 506
Damaška, M.; O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi; HLJKPP 2/97 (1997), str. 381-394
Krapac, D.; Engleski kazneni postupak; Zagreb (1995)
Pavišić, B.; Talijanski kazneni postupak; Rijeka (2002)
Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast Usporedni prikaz pravosudnih sustava; Nakladni zavod Globus, Zagreb (2008)
Damaška, M.; Napomene o sporazumima u kaznenom postupku; HLJKPP 1/2004 (2004), str. 3-20
Ivičević, E.; Plaider coupable - Nova alternativa klasičnom kaznenom postupku u francuskom pravu; HLJKPP 1/2005 (2005), str. 203-208
Vladimir Ljubanović; Državno odvjetništvo: njegov položaj, ustrojstvo i funkcije u kaznenom postupku; HLJKPP, br. 2/96 (1996)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja koja se temelje na uspoređivanju uređenja pojedinih stadija kaznenog postupka u europskim državama, osobito Njemačkoj, Francuskoj i Italiji;
2. Proširiti spoznaje o pojmu kaznenog pravosuđa te akuzatornom i mješovitom tipu kaznenog postupka;
3. Razumijeti temelje i ratio suvremenog trenda uvođenja državnoodvjetničke istrage (prethodnog postupka) u Europi;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog sagledavanja rezultata suvremenih reformi kaznenog postupka mješovitog tipa, napose širenja konsenzualnih postupaka;
5. Vrednovati prednosti i nedostatke danas prevladavajućeg modela državnoodvjetničkog prethodnog postupka.

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćeni sljedeći sadržaji: pojam pravosuđa i kaznenog pravosuđa, mješoviti postupak kontinentalnih europskih država u kojem se isprepliću elementi spora stranaka i elementi službenog uredovanja državnih tijela,anglo-američki akuzatorni kazneni postupak kao spor ravnopravnih stranaka pred pasivnim sudom, tendencija uvođenja akuzatornih procesnih formi u kaznene postupke zemalja kontinentalne Europe (posebno konsenzualnih postupaka), poredbeni pregled uređenja prethodnog postupka (njemačko, francusko i talijansko pravo); poredbeni pregled uređenja rasprave (njemačko, francusko i talijansko pravo); poredbeni pregled uređenja redovitih pravnih lijekova (njemačko, francusko i talijansko pravo).
Ispitni rokovi
Obavijesti