MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE:
Međunarodne organizacije
Međunarodne organizacije
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166900
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodne organizacije Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166900
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb; (2010)
OBVEZNA: Degan, V. Đ.; Međunarodno pravo, Zagreb; (2011)
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb; (2010)
OBVEZNA: Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.;
PREPORUČENA: Cot, J.-P./Pellet, A. (ur.); La Charte des Nations Unies - Commentaire article par article, 3. izd.; (2005)
PREPORUČENA: Simma, B.(ur.); The Charter of the United Nations - A Commentary, 3. izd.; (2012)
PREPORUČENA: Lapaš, D.; Quelques reflexions concernant la question de la "constitutionnalite" dans le cadre de l O.N.U.; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, sv. 51, br. 5, 2001. (2001)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Cilj predmeta Međunarodne organizacije jest zainteresiranim studentima poslijediplomskog studija omogućiti detaljnije proučavanje međunarodnih (međuvladinih) organizacija kao sve značajnijih subjekata međunarodnog prava, ali i pružiti detaljniji uvid u pravo međunarodnih organizacija kao podsustav općega međunarodnog prava.
2. Cilj je također posvetiti posebnu pažnju Ujedinjenim narodima te potaknuti doktorande na stjecanje općih i posebnih znanja o toj najznačajnijoj univerzalnoj međunarodnoj organizaciji današnjice, kao i pravu Ujedinjenih naroda te odnosu toga prava s općim međunarodnopravnim sustavom.
Sadržaj kolegija
1. Pojam i definiranje međunarodne organizacije
1.1. Elementi međunarodne organizacije
1.2. Međunarodne vladine i nevladine organizacije
2. Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodnog prava
2.1. Povijesni razvoj
2.2. Pravna sposobnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu
2.3. Djelatna sposobnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu
3. Ujedinjeni narodi
3.1. Preteče i razvoj Ujedinjenih naroda
3.2. Struktura Ujedinjenih naroda
3.3. Pravo Ujedinjenih naroda
3.4. Sustav kolektivne sigurnosti Ujedinjenih naroda
3.5. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda
3.6. Ostali međunarodni organizmi povezani s Ujedinjenim narodima
4. Regionalne međunarodne organizacije
Ispitni rokovi
Obavijesti