MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBJEKTI, UN:
Međunarodno javno pravo - objekti, UN
Međunarodno javno pravo - objekti, UN
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
Šifra: 166896
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno javno pravo - objekti, UN Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
6.0 166896
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
Andrassy, J./Bakotić, B./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1; (2010), str. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
Andrassy, J./Bakotić, B./Lapaš, D./Seršić, M./Vukas, B.,; Međunarodno pravo, sv. 2; (2012), str. 54 - 79 (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
Degan, V. Đ.; Sources of International Law; (1997)
Jennings, R./Watts, A. (ur.); Oppenheim s International Law, 9. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Cassese, A.; International Law, 2. izd.; (2005), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Evans, M. D.; International Law, 4. izd.; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Shaw, M. N.; International Law, 6. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Combacau, J., /Sur, S.; Droit international public, 10. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Daillier, P./Pellet, A.; Droit international public, 8. izd.; (2009), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Dupuy, P.-M.; Droit international public, 11. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ruzie, D.; Droit international public, 20. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Doehring, K.; Volkerrecht, 2. izd.; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ipsen, K.,; Volkerrecht, 6. izd.,; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Vitzthum, W. Graf; Volkerrecht, 5. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Neuhold, H./Hummer, W./ Schreuer, C. (ur.),; Osterreichisches Handbuch des Volkerrechts; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Diez de Velasco Vallejo, M.,; Instituciones de Derecho Internacional Publico, 18. izd.; (2013), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Pastor Ridruejo, J. A.; Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, 19. izd.; (2015), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Treves, T.; Diritto Internazionale-Problemi Fondamentali; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Conforti, B.; Diritto Internazionale, 8. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Andrassy, J.; Zajednička akcija za mir, Međunarodni problemi; (1951)
Andrassy, J.; Pravo međunarodnih organizacija (skripta); (1967)
Degan, V. Đ.; Međunarodno pravo; (2011)
Ibler, V.; Rječnik međunarodnog prava; (1987)
Bakotić, B. (ur.); Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena; (1997)
Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.),; Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005)
Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.;
Bakotić, B. (ur.); Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima; (1997)
Bakotić, B./Galli, T. (ur.); Izbor međunarodnih ugovora o vođenju neprijateljstava; (2001)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Razumjeti opća pitanja o međunarodnopravnom položaju prostora, kako onih pod suverenošću države, tako i onih izvan nje, uključujući i prostore koji tvore tzv. "zajedničku baštinu čovječanstva".
2. Cilj nastave iz predmeta Međunarodno pravo - objekti i Ujedinjeni narodi također je i stjecanje općeg znanja u području sukcesije država. Uz to, studenti stječu i temeljna znanja o međunarodnim organizacijama, u prvom redu o Ujedinjenim narodima i njihovu pravnom sustavu.

Sadržaj kolegija:
1. Objekti međunarodnog prava: državno područje - općenito; međunarodne rijeke; zračni prostor; pravo mora; Antarktik; svemir.
2. Sukcesija država: sukcesija država - općenito; sukcesija država glede međunarodnih ugovora; sukcesija država glede državne imovine, arhiva i dugova; ostala pitanja sukcesije.
3. Međunarodne organizacije: Opći pregled. Ujedinjeni narodi: pravo i ciljevi, članovi, organi, položaj država nečlanica. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda. Regionalne organizacije. Europska integracija: Europska unija, Vijeće Europe, Sjevernoatlanska organizacija (NATO), Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).
Ispitni rokovi
Obavijesti