OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno pravo - seminar
Međunarodno pravo - seminar
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 36599
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
prof. dr. sc. Maja Seršić
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
Izvođači: doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 04. 04. 2022.
  • 13. 05. 2022.
  • 12. 07. 2022.
  • 13. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno pravo - seminar Pravo - 6. semestar
4.0 36599
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet (Seminar)

utrokom, od 14 sati

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12
Literatura
OBVEZNA: J. Andrassy, B. Bakotić, M. Seršić, B. Vukas; Međunarodno pravo 1; Školska knjiga, Zagreb (2010)
OBVEZNA: J. Andrassy, B. Bakotić, D. Lapaš, M. Seršić, B. Vukas; Međunarodno pravo 2; Školska knjiga, Zagreb (2012)
OBVEZNA: J. Andrassy, B. Bakotić, M. Seršić, B. Vukas; Međunarodno pravo 3; Školska knjiga, Zagreb (2006)
PREPORUČENA: D. Lapaš, T.M. Šošić (ur.); Međunarodno javno pravo: izbor dokumenata; Pravni fakultet u Zagrebu (2005)
PREPORUČENA: D. Lapaš; Pravo međunarodnih organizacija; Narodne novine, Zagreb (2008)
Opis predmeta
Produbljivanje znanja o odabranim poglavljima i pitanjima Međunarodnog prava, između ostalog kroz analizu hipotetskih slučajeva.
Ispitni rokovi
04. 04. 2022.
13. 05. 2022.
12. 07. 2022.
13. 09. 2022.