SUBJEKTI U MEĐUNARODNOM PRAVU:
Subjekti u međunarodnom pravu
Obavijesti