KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege,    raspored usmenih se nalazi u repozitoriju.   Lp,   Katedra za mpp
Poštovane kolegice i kolege, od idućeg ispitnog roka koji će se održati 3. veljače 2021. godine online ispiti iz predmeta Međunarodno privatno pravo provodit će se na sljedeći način: 1. dio ispita: 20 pitanja na zaokruživanje u roku od 30 minuta uz nadgledanje putem Google Meet videopoziva - isto kao i na prethodnim rokovima 2. dio ispita: usmeni ispit kod dodijeljenog nastavnika putem platforme Google Meet za studente koji prođu prvi dio ispita. Svi studenti koji imaju pravo odabira ili isključenja ispitivača to moraju učiniti putem e-maila upućenog gđi Željki Tumpak, tajnici Katedre za međunarodno privatno pravo na zeljka.koscevic@pravo.hr  najkasnije dan prije pisanog dijela ispita do 12 h. U mailu treba navesti temelj na kojemu se izbor/isključenje provodi. Raspored usmenih ispita – datum, vrijeme te ispitivač – bit će objavljeni na stranicama Katedre na dan pisanog dijela ispita u popodnevnim ili večernjim satima. Pozivnicu za Google Meet videopoziv student će dobiti putem e-maila (student.pravo.hr) od dodijeljenog ispitivača najkasnije neposredno prije početka ispita.   S poštovanjem, Katedra za Međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   u prvom broju novog časopisa Zakonitost doc. dr. Hoško objavila je rad o novom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu (str. 19.-31.). Cijeli časopis dostupan je na  https://zakonitost.nn.hr/files/pdf/izdanje_br_1//index.html . Sugeriramo studentima da rad pročitaju kao pomoć u učenju.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   u repozitoriju se nalazi raspored seminarista po grupama.   Prvi seminarski sastanak će se za sve grupe održati 12. ožujka 2019. godine.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   obavještavamo vas da će se u ljetnom semastru 2018./2019. godine predavanja iz Međunarodnog privatnog prava za izvanredne studente održavati srijedom, 17-20 h u dv. 3 u Gundulićevoj 10.     S poštovanjem,   Katedra za međuanrodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   s obzirom na stupanje na snagu Zakona o međunarodnom privatnom pravu, od veljače se na ispitu iz kolegija Međunarodno privatno pravo ispituje prema novoj literaturi. Popis literature slijedi u nastavku: 1. SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Narodne novine (2009), str.: 7.-70., 76.-237., 242.-286., 292.-313., 344.-358. 2. VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo,; Zgombić i partneri (2005), str. 1.-267., 415.-580. 3. BOUČEK, Vilim; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu; (2009), str. 1.-46. 4. Sikirić, Hrvoje: Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Tradicionalno XXXIII. Savjetovanje - Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 25., Organizator, Zagreb, 2018., str. 61- 140. 5. SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. 43.-45., 80.-90., 115.-122. 6. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, NN br. 101/2017 7. Zakon o arbitraži, NN br. 88/2001 8. Pomorski zakonik, NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, čl. 969. st. 1. toč. 2. i čl. 270. 9. te odredbe uredaba koje će biti objavljene u repozitoriju; i to: Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze („Rim I“) - cijela Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze („Rim II”) - cijela Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) - cijela Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju - čl. 1.-12., 20.-31., 34.-35., 62.-63., 69., 83.-84. Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi sudskih odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja          - čl. 1., 3.-7., 15. Haški protokol od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja - čl. 3.-8. Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u bračnim stvarima i u postupcima o roditeljskoj odgovornosti, kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1347/2000 - čl. 1., 3.-7. Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima bračnoimovinskih režima - čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26. Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava - čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26.   Članak prof. Sikirića naveden pod brojem 4. te odredbe uredaba navedene pod 9. dostupne su u rubrici Materijali za nastavu pod predmetom Međunarodno privatno pravo (https://www.pravo.unizg.hr/MPP/predmet/mpp_a). Kako bi pristupili navedenim dokumentima, morate se ulogirati na stranicu putem AAI identiteta.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   molimo vas da se u slučaju izostanka nekog od nastavnika s Katedre za međunarodno privatno pravo s konzultacija obratite ostalim nastavnicima s Katedre koji održavaju konzultacije isti dan ili u istom terminu.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,    od sljedeće akademske godine, tj. od ispitnog roka u studenom 2015. godine dijelom ispitne literature postaje Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) umjesto Uredbe 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Bruxelles I). Dijelovi zadane literature koji se odnose na Uredbu Bruxelles I i dalje čine dio ispitne literature.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo