Djelatnici na katedri za međunarodno privatno pravo

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Vilim Bouček 4895 604 Ćirilometodska 4, soba 4

Utorkom, 15.45-17.15 h.

prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić 4895 605 Ćirilometodska 4, soba 5

Utorkom, 16-17.30 h.

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić 4895 621 Ćirilometodska 4, soba 21

Utorkom, 10-11.30

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Tena Hoško 4895 757 Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57

Online (Google Meet) prema dogovoru.

doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar 4895 747 Ćirilometodska 4, soba 47

Utorkom, 10.30 - 12.00