OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno privatno pravo (predmet)
Međunarodno privatno pravo
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44351
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
doc. dr. sc. Tena Hoško
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo Pravo - 7. semestar
8.0 44351
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar

Utorkom, 10.30 - 12.00

Ćirilometodska 4, soba 47
doc. dr. sc. Tena Hoško

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba 57
Literatura
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, , Zagreb, .; Narodne novine (2009), str. 7.-70., 76.-237., 242.-286., 292.-313
OBVEZNA: VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo,; Zgombić i partneri (2005), str. 1.-267., 415.-580
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. 43.-45., 80.-90., 115.-122
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str. 3-52; 65-337.
OBVEZNA: SIKIRIĆ, Hrvoje; Zakon o međunarodnom privatnom pravu; Tradicionalno XXXIII. Savjetovanje - Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 25., Organizator (2018), str. 61.-140
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim, Stvarni statut u hrvatskom ZMPP-u iz 2017., Zbornik PFZ 71(2021),5; str. 681-714.
OBVEZNA: Zakon o međunarodnom privatnom pravu, NN br. 101/2017, 67/2023
OBVEZNA: Zakon o arbitraži, NN br. 88/2001
OBVEZNA: Pomorski zakonik, NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015; , str. čl. 969. st. 1. toč. 2. i čl. 270
OBVEZNA: Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I");
OBVEZNA: Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze ("Rim II");
OBVEZNA: Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena);
OBVEZNA: Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju -; , str. čl. 1.-12., 20.-31., 34.-35., 62.-63., 69., 83.-84
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi sudskih odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja; , str. čl. 1., 3.-7., 15
OBVEZNA: Haški protokol od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja; , str. čl. 3.-8
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) - čl. 1., 3.-7.
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima bračnoimovinskih režima; , str. Čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava; , str. čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26
PREPORUČENA: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina:; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. IV. Teze za hrvatski Zakon o međunardnom privatnom pravu
PREPORUČENA: BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str.  53-64
PREPORUČENA: MATIĆ, Željko; Međunarodno privatno pravo - posebni dio, Izabrana poglavlja; (1982)
PREPORUČENA: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009), str. I.4.2.2.2. Unifikacija prava Europske zajednice (od 70. do 76. stranice) II.11.6. Primjena stranog prava u common law državama (od 237. do 242. stranice) III.3. Moderne metode u SAD (od 359. do 379. stranice) IV.2. Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. (od 413. do 428. stranice) Dodaci (od 508. do 561. stranice; od 589. do 597. stranice i od 623. do 629. stranice)
Opis predmeta
Međunarodno privatno pravo je grana unutarnjeg prava koja metodom kolizijskih pravila, pravila neposredne primjene i posebnih materijalnih pravila uređuje privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem.
U okviru predmeta međunarodno privatno pravo izučava se i međunarodno građansko procesno pravo. Predmet međunarodnog građanskog procesnog prava je građanski postupak s međunarodnim obilježjem (međunarodna nadležnost sudova i drugih tijela u građanskim predmetima, priznanje i ovrha stranih sudskih i arbitražnih odluka, izvođenje dokaza, dostava, ovrha itd).
Pojedine nastavne cjeline su:
Privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem. Povijesni razvitak međunarodnog privatnog prava. Izvori međunarodnog privatnog prava. Međunarodno građansko procesno pravo. Europsko međunarodno privatno pravo. Međunarodno građansko procesno pravo. Harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava s europskim.
Ispitni rokovi
Literatura

Obvezatna literatura:

SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, , Zagreb, .; Narodne novine (2009), str. 7.-70., 76.-237., 242.-286., 292.-313

VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo,; Zgombić i partneri (2005), str. 1.-267., 415.-580

SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. 43.-45., 80.-90., 115.-122

BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str. 3-52; 65-337.

SIKIRIĆ, Hrvoje; Zakon o međunarodnom privatnom pravu; Tradicionalno XXXIII. Savjetovanje - Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 25., Organizator (2018), str. 61.-140

BOUČEK, Vilim, Stvarni statut u hrvatskom ZMPP-u iz 2017., Zbornik PFZ 71(2021),5; str. 681-714.

Zakon o međunarodnom privatnom pravu,  NN br. 101/2017, 67/2023;

Zakon o arbitraži, NN br. 88/2001;

Pomorski zakonik, NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015; , str. čl. 969. st. 1. toč. 2. i čl. 270

Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I");

Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze ("Rim II");

Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena);

Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju -; , str. čl. 1.-12., 20.-31., 34.-35., 62.-63., 69., 83.-84

Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi sudskih odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja; , str. čl. 1., 3.-7., 15

Haški protokol od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja; , str. čl. 3.-8

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) - čl. 1., 3.-7.

Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima bračnoimovinskih režima; , str. Čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26

Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava; , str. čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26

 

Dodatna literatura:

SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina:; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. IV. Teze za hrvatski Zakon o međunardnom privatnom pravu

BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str.  53-64

 

MATIĆ, Željko; Međunarodno privatno pravo - posebni dio, Izabrana poglavlja; (1982)

SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009), str. I.4.2.2.2. Unifikacija prava Europske zajednice (od 70. do 76. stranice) II.11.6. Primjena stranog prava u common law državama (od 237. do 242. stranice) III.3. Moderne metode u SAD (od 359. do 379. stranice) IV.2. Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. (od 413. do 428. stranice) Dodaci (od 508. do 561. stranice; od 589. do 597. stranice i od 623. do 629. stranice)