OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno privatno pravo - seminar
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 44367
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
doc. dr. sc. Tena Hoško
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
Ispitni rokovi:
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo - seminar Pravo - 8. semestar
4.0 44367
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
doc. dr. sc. Tena Hoško

Utorkom,15.30-17 h.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar

Utorkom, 10.30 - 12.00

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009)
PREPORUČENA: VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo; Zgombić i partneri (2005)
PREPORUČENA: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001)
PREPORUČENA: BOUČEK, Vilim; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu; (2009)
Opis predmeta
Privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem. Povijesni razvitak međunarodnog privatnog prava. Izvori međunarodnog privatnog prava. Međunarodno građansko procesno pravo. Europsko međunarodno privatno pravo. Međunarodno građansko procesno pravo. Harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava s europskim
Ispitni rokovi
15. 09. 2021.