MEĐUNARODNA TRGOVAČKA ARBITRAŽA:
Međunarodna trgovačka arbitraža
Međunarodna trgovačka arbitraža
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166904
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodna trgovačka arbitraža Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166904
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Triva, S./ Uzelac, A.; Hrvatsko arbitražno pravo; (2007)
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo; (2009), str. poglavlje III.2
Redfern/Hunter; On International Arbitration, 6th ed.; Oxford University Press, Oxford (2016)
Lew, J.D.M./ Mistelis, L. A./ Kroll, S.; Comparative International Commercial Arbitration; (2003)
Fouchard, P./ Gaillard, E./ Goldman, B.; International Commercial Arbitration; Kluwer Law, Deventer (1999)
Rubino-Sammartano, M.; International Arbitration Law, 3. izd.; (2014)
Newyorška konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka iz 1958., SL MU 11/81; NN MU 4/94.,; , str. čl. I. - VII
Holtzmann H. M./ Neuhaus, J. E.; A Guide to the UNCITRAL Model Law on Arbitration; (1989)
Carbonneau, T. F.; The Law and Practice of Arbitration, 5. ed.; (2014)
Craig, W. L./ Park, W.W./ Paulsson, J.; International Chamber of Commerce Arbitration, 3. izd.; (2000)
Mustill M. J./ Boyd, S.C.; Commercial Arbitration. 2nd. ed.; (1991)
van den Berg, A.J.; New York Convention of 1958, 2. izd.; (1996)
Derains, Y/ Schwartz, E. A.; A Guide to the ICC Rules of Arbitration, 2. ed.; (2005)
Babić, D.; Pravo mjerodavno za ugovor u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori; Hrvatska pravna revija (2003)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Usvojiti opće znanje o alternativnim metodama rješavanja sporova, a posebno o pojedinostima pravne tehnike na kojoj se zasniva takvo rješavanje.
2. Razumjeti glavne značajke i prednosti arbitraže kao načina rješavanja sporova s međunarodnim obilježjem.
3. Kritički vrednovati iznošenjem argumentiranih stavova pitanja koja se izučavaju na predmetu.
Sadržaj kolegija
1. Pojam i vrste arbitraže
2. Izvori arbitražnog prava
3. Ugovor o arbitraži
4. Arbitrabilnost
5. Arbitražni sud
6. Arbitražni postupak
7. Mjerodavno pravo
8. Tužba za poništaj pravorijeka
9. Priznanje i ovrha pravorijeka
10. Mirenje i druge vrste alternativnog rješavanja sporova.
Ispitni rokovi
Obavijesti