FAMILY LAW:
Family Law
Chair of Family Law
Family Law
Study: Law - 3. semester
Code: 31878
ECTS: 8.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
Exam dates:
  • 06. 12. 2021.
  • 26. 01. 2022.
  • 09. 02. 2022.
  • 02. 03. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Exam registration: Studomat
Basic data
Family Law Law - 3. semester
8.0 31878
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Tuesdays from 10,00

Trg Republike Hrvatske 3, room 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Tuesdays 10.30-12 am

(with prior notice by e-mail)

Trg Republike Hrvatske 3, room 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović Trg Republike Hrvatske 3, room 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić Trg Republike Hrvatske 3, room 38
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak

Tuesdays 12:00 am

 

Trg Republike Hrvatske 3, room 303
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović

Thursday from 16.00 pm

with prior notice by e-mail

Trg Republike Hrvatske 3, room 301/III
Literature
REQUIRED: Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2007)
REQUIRED: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/2015, 98/2019 i 47/2020.
REQUIRED: Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014.
REQUIRED: Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 73/2017.
REQUIRED: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017 i 126/2019.
REQUIRED: Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014. i 98/2019.
REQUIRED: Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008 i 112/2012.
REQUIRED: Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012.
RECOMMENDED: Zakon o Centru za posebno skrbništvo; Narodne novine, br. 47/2020.
RECOMMENDED: Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2013)
RECOMMENDED: Hrabar, D.; Odjek roditeljskih vjerskih i filozofskih uvjerenja na odgoj i obrazovanje djece u hrvatskoj legislativi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 68 (2018), 3-4 (2018), str. 319-336
RECOMMENDED: Hrabar, D.; Gašparić, A.; Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava; Hrvatska pravna revija, 18 (2018), 3 (2018), str. 1-21
RECOMMENDED: Korać Graovac, A.; Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu; Bogoslovska smotra, 85 (2015), 3 (2015), str. 799-812
RECOMMENDED: Korać Graovac, A.; Od zajedničkog do samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi i natrag - kako zaštititi prava djece i roditelja; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 51-73
RECOMMENDED: Majstorović, I., Šimović, I.; Opseg lišenja poslovne sposobnosti kao pretpostavka zaštite prava i dostojanstva osoba s invaliditetom; Ljetopis socijalnog rada, 25 (2018), 1 (2018), str. 65-86
RECOMMENDED: Majstorović, I.; Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija de lege lata i de lege ferenda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 129-150
RECOMMENDED: Pavić, M.; Šimović, I.; Čulo Margaletić, A.; Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 171-198
Description
The concept and characteristics of family law. Family law relations. Matrimonial law. Legal regulation of unmarried couples and same sex partnership. Relations between parents and children. Determination and denial of the child s origin. Legal regulation of medically supported conception. Rights of the child. Parental care. Adoption, guardianship, maintenance. Property relations among family members. Family law regulation of the protection from violence in the family.
Exam dates
06. 12. 2021.
26. 01. 2022.
09. 02. 2022.
02. 03. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.