FAMILY LAW PROTECTION OF UNACCOMPANIED CHILDREN:
Family law protection of unaccompanied children
Katedra za obiteljsko pravo English
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Family law protection of unaccompanied children
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 168704
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Lectures
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Lectures
Exam dates:
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Exam registration: Studomat
Basic data
Family law protection of unaccompanied children Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 168704
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Tuesdays from 10,00

Trg Republike Hrvatske 3, room 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Tuesdays 10.30-12 am

Trg Republike Hrvatske 3, room 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

Thursdays 10-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, room 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Thursday, 10-11.30 am

Trg Republike Hrvatske 3, room 38
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Thursday, 14.30 - 16.00 pm

Trg Republike Hrvatske 3, room 301/III
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Lectures)

Mondays at 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, room 17
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Lectures)

Tuesdays from 10:30AM-12PM

Ćirilometodska 4, room 11/prizemno
Literature
Korać Graovac, A. (ur.); Pravna zaštita djece bez pratnje, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
Kraljević, R,; Marinović, L.; Živković Žigante, B.; Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj; UNHCR (2011)
Jelavić, M. (ur.); Djeca bez pratnje - djeca stranci odvojena od roditelja, Zbornik priopćenja s Okruglog stola; Pravobranitelj za djecu, Zagreb (2008)
PROTOKOL O POSTUPANJU PREMA DJECI BEZ PRATNJE; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2018)
Konvencija o pravima djeteta, SL SFRJ 15/90, NN MU 12/93, 13/98.;
Zakon o strancima Narodne novine 130/2011, 74/2013, 69/2017, 46/2018, 66/2019;
Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 127/17;
Lalić Novak, G.; Azil: pravni i institucionalni aspekti; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb (2016)
Lalić Novak, G.; Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila / Hrvatska javna uprava; Institut za javnu upravu, Zagreb (2009), str. 749-772
Radina, A.; Dijete izbjeglica u svjetlu Konvencije o pravima djeteta / Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja; Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 235-256
Župarić-Ilijić, D., Mlinarić, D.,; Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja / Migracijske i etničke teme; Institut za migracije i narodnosti (2015), str. 333-363
Povelja o temeljnim pravima Europske Unije, 2010/C 83/02;
Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0086;
Uredba (EU) 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (tzv. Uredba Dublin III) (preinaka), http://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/8282011e-e08b-11e2-9165-01aa75ed71a1/language-hr;
Description
Exam dates
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.