OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo (predmet)
Obiteljsko pravo
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31878
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Ispitni rokovi:
  • 28. 10. 2020.
  • 09. 12. 2020.
  • 01. 02. 2021.
  • 15. 02. 2021.
  • 12. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo Pravo - 3. semestar
8.0 31878
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. konzultacije ću održavati petkom od 10 do 11.30h

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić Trg Republike Hrvatske 3, soba 5
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2007)
Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/2015, 98/2019 i 47/2020.
Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014.
Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 73/2017.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017 i 126/2019.
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014. i 98/2019.
Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008 i 112/2012.
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012.
Zakon o Centru za posebno skrbništvo; Narodne novine, br. 47/2020.
Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2013)
Hrabar, D.; Odjek roditeljskih vjerskih i filozofskih uvjerenja na odgoj i obrazovanje djece u hrvatskoj legislativi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 68 (2018), 3-4 (2018), str. 319-336
Hrabar, D.; Gašparić, A.; Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava; Hrvatska pravna revija, 18 (2018), 3 (2018), str. 1-21
Korać Graovac, A.; Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu; Bogoslovska smotra, 85 (2015), 3 (2015), str. 799-812
Korać Graovac, A.; Od zajedničkog do samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi i natrag - kako zaštititi prava djece i roditelja; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 51-73
Majstorović, I., Šimović, I.; Opseg lišenja poslovne sposobnosti kao pretpostavka zaštite prava i dostojanstva osoba s invaliditetom; Ljetopis socijalnog rada, 25 (2018), 1 (2018), str. 65-86
Majstorović, I.; Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija de lege lata i de lege ferenda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 129-150
Pavić, M.; Šimović, I.; Čulo Margaletić, A.; Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 171-198
Opis predmeta
Pojam i obilježja obiteljskog prava. Obiteljskopravni odnosi. Bračno pravo. Pravno uređenje izvanbračne zajednice i zajednice osoba istog spola. Odnosi roditelja i djece. Utvrđivanje i osporavanje podrijetla djeteta. Pravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć. Prava djece. Roditeljska skrb. Posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje. Imovinski odnosi članova obitelji. Obiteljskopravno uređenje zaštite od nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
28. 10. 2020.
09. 12. 2020.
01. 02. 2021.
15. 02. 2021.
12. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.