PREDAVANJA:
Obiteljsko pravo - predavanja za redovite studente

TURNUS 1 (Trg Republike Hrvatske 14, DV. 2)

srijeda: 9-12h

četvrtak: 11-14h

 

TURNUS 2 (Trg Republike Hrvatske 14, DV. 2)

srijeda: 14-17h

četvrtak: 17-20h

 

 

Datum predavanja

Broj sati

TEMA PREDAVANJA

1.

3.10.2018.

  

4.10.2018.

3

 

3

Uvod u obiteljsko pravo; Izvori obiteljskog prava; Bračno pravo – pojam i glavne značajke; Pravne teorije o braku, definicije braka

 

Sklapanje braka; Oblik braka (građanski i vjerski)   

 

2.

10.10.2018.

 

 

11.10.2018.

3

 

 

3

Pretpostavke za postojanje braka, sudski postupak i pravne posljedice nepostojanja braka; Pretpostavke za valjanost braka

 

Osobna prava i dužnosti bračnih drugova

Prestanak braka – osnove prestanka; Bračni spor; Prestanak braka smrću; Prestanak braka proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim

3.

17.10.2018.

 

18.10.2018.

3

 

3

Poništaj braka

 

Razvod braka – pojam, razvod i rastava braka, sporazumni razvod braka, brakorazvodni uzroci

4.

24.10.2018.

  

25.10.2018.

3

 

3

Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija

 

Izvanbračna zajednica; Životna partnerstva   

5.

31.10.2018.

3

Pravno uređenje odnosa roditelja i djece – povijesni pregled; Obiteljski status djeteta; Utvrđivanje majčinstva i očinstva

 

01.11.2018.

 

Svi Sveti – neradni dan

6.

07.11.2018.

 

08.11.2018.

3

 

3

Osporavanje majčinstva i očinstva

Pravno uređenje medicinski pomognute oplodnje

 

Prava djece; Konvencija o pravima djeteta 

 

12.-17.11.2018.

 

Jesenski izvanredni ispitni rok

7.

21.11.2018.

 

22.11.2018.

3

 

3

Roditeljska skrb; Pravno uređenje odnosa roditelja i djece u ObZ-u

 

Ostvarivanje roditeljske skrbi; nadležnost suda; nadležnost centra za socijalnu skrb

8.

28.11.2018.

 

29.11.2018.

3

 

3

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta; Mjere za zaštitu imovinskih interesa djece

 

Posvojenje – pojam i cilj ; Pretpostavke za zasnivanje posvojenja (pasivna i aktivna adoptivna sposobnost); Međudržavno posvojenje

9.

05.12.2018.

  

06.12.2018.

3

 

3

Posvojenje – postupak zasnivanja (nadležnost, tijek postupka, odluka o posvojenju);

 

Učinci posvojenja

 

10.

12.12.2018.

 

13.12.2018.

3

 

3

Pojam skrbništva; Suvremene tendencije razvoja instituta skrbništva; Osnovna načela, nadležnost; Vrste skrbništva; Pravni status skrbnika

 

Skrbništvo za maloljetne osobe; Skrbništvo za poseban slučaj; Poseban skrbnik u postupcima u kojima sudjeluje dijete – procesni položaj djeteta

11..

19.12.2018.

 

20.12.2018.

3

 

3

Lišenje poslovne sposobnosti i skrbništvo za punoljetne osobe

 

Lišenje poslovne sposobnosti i sporovi pred Europskim sudom za ljudska prava

 

24.12.2018. – 06.01.2019.

 

 

Božićni i novogodišnji blagdani (nema nastave)

12.

09.01.2019.

 

10.01.2019.

3

 

3

Uzdržavanje – pravna priroda i načela  

 

Uzdržavanje između bračnih drugova; Uzdržavanje između izvanbračnih drugova i životnih partnera

13.

16.01.2019.

 

17.01.2019. 

3

 

3

Uzdržavanje između roditelja i djece; Način određivanja uzdržavanja; Uzdržavanje između ostalih srodnika; Prestanak uzdržavanja; Privremeno uzdržavanje

 

Imovinski odnosi bračnih i izvanbračnih drugova; Dugovi i darovi u bračnom pravu.

14.

23.01.2019.

 

24.01.2019.

3

 

3

Bračni ugovor; Troškovi poroda izvanbračnog djeteta; Imovinski odnosi roditelja i djece

 

Europsko obiteljsko pravo

 

28.01.2019. - 23.02.2019. 

 

Zimski redoviti ispitni rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obiteljsko pravo - predavanja za izvanredne studente

 

Trg Republike Hrvatske 14, DV. 2

utorak: 17-20h

 

 

 

 

Datum predavanja

 

Broj sati

 

TEMA PREDAVANJA

 

1.

 

02.10.2018.

 

 

 

3

 

 

Uvod u obiteljsko pravo

Izvori obiteljskog prava

Bračno pravo – pojam i glavne značajke

Sklapanje braka; Oblik braka (građanski i vjerski)

2.

 

09.10.2018.

 

3

Pretpostavke za postojanje braka

Pretpostavke za valjanost braka 

3.

 

16.10.2018.

 

3

Prestanak braka – osnove prestanka

Razvod braka; Poništaj braka

4.

 

23.10.2018.

 

 

3

 

Izvanbračna zajednica

Životna partnerstva 

Obiteljski status djeteta; Utvrđivanje majčinstva; Bračno očinstvo 

5.

30.10.2018. 

 

 

3

 

 

Utvrđivanje očinstva priznanjem; Utvrđivanje očinstva sudskim putem

Osporavanje majčinstva i očinstva

6.

06.11.2018.

 

Pravno uređenje medicinski pomognute oplodnje

Roditeljska skrb

Pravno uređenje odnosa roditelja i djece u ObZ-u

 

12.-17.11.2018.

 

Jesenski izvanredni ispitni rok

7.

 

20.11.2018.

 

 

3

 

Ostvarivanje roditeljske skrbi

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta; Mjere za zaštitu imovinskih interesa djeteta

8.

 

27.11.2018.

 

 

 

3

 

Posvojenje – pojam i cilj

Pretpostavke za zasnivanje posvojenja (aktivna i pasivna adoptivna sposobnost)

Postupak posvojenja

Učinci posvojenja

9.

 

04.12.2018.

                                

3

Skrbništvo za maloljetne osobe

Skrbništvo za poseban slučaj

10.

11.12.2018.

 

3

 

 

Lišenje poslovne sposobnosti

Skrbništvo za punoljetne osobe

11.

 

18.12.2018.

 

 

3

 

Uzdržavanje – pravna priroda i načela

Uzdržavanje između bračnih drugova

Uzdržavanje između izvanbračnih drugova

 

 24.12.2018.

do

06. 01. 2019.

 

 

     

Božićni i novogodišnji blagdani

12.

08.01.2019.

3

Uzdržavanje između roditelja i djece

Uzdržavanje između ostalih srodnika

Određivanje uzdržavanja

Prestanak uzdržavanja

13.

15.01.2019.

3

Privremeno uzdržavanje

Imovinski odnosi roditelja i djece

Imovinski odnosi bračnih i izvanbračnih drugova

Bračni ugovor

14.

22.01.2019.

3

Dugovi i darovi u bračnom pravu

Troškovi poroda izvanbračnog djeteta

Europsko obiteljsko pravo