OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168704
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168704
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

(uz prethodnu najavu putem e-maila)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

U ak. god. 2021/2022 konzultacije se ne održavaju zbog korištenja slobodne studijske godine.

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak

utorkom u 12,00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom od 16.00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Korać Graovac, A. (ur.); Pravna zaštita djece bez pratnje, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
OBVEZNA: Kraljević, R,; Marinović, L.; Živković Žigante, B.; Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj; UNHCR (2011)
OBVEZNA: Jelavić, M. (ur.); Djeca bez pratnje - djeca stranci odvojena od roditelja, Zbornik priopćenja s Okruglog stola; Pravobranitelj za djecu, Zagreb (2008)
OBVEZNA: PROTOKOL O POSTUPANJU PREMA DJECI BEZ PRATNJE; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2018)
OBVEZNA: Konvencija o pravima djeteta, SL SFRJ 15/90, NN MU 12/93, 13/98.;
OBVEZNA: Zakon o strancima Narodne novine 130/2011, 74/2013, 69/2017, 46/2018, 66/2019;
OBVEZNA: Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 127/17;
PREPORUČENA: Lalić Novak, G.; Azil: pravni i institucionalni aspekti; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb (2016)
PREPORUČENA: Lalić Novak, G.; Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila / Hrvatska javna uprava; Institut za javnu upravu, Zagreb (2009), str. 749-772
PREPORUČENA: Radina, A.; Dijete izbjeglica u svjetlu Konvencije o pravima djeteta / Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja; Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 235-256
PREPORUČENA: Župarić-Ilijić, D., Mlinarić, D.,; Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja / Migracijske i etničke teme; Institut za migracije i narodnosti (2015), str. 333-363
PREPORUČENA: Povelja o temeljnim pravima Europske Unije, 2010/C 83/02;
PREPORUČENA: Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX3A32003L0086;
PREPORUČENA: Uredba (EU) 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (tzv. Uredba Dublin III) (preinaka), http://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/8282011e-e08b-11e2-9165-01aa75ed71a1/language-hr;
Opis predmeta
Zbog društvenih poremećaja i ratnih zbivanja sve je veća potreba posebne zaštite izrazito ranjive skupine djece - djece bez pratnje. Cilj je kolegija upoznavanje studenata s pravima djece bez pratnje, s međunarodnim standardima njihove zaštite te domaćim zakonodavstvom. Studenti će naučiti o ulozi međunarodnih organizacija, primjeni Kovencije o pravima djeteta s osobitim naglaskom na specifičnost i ranjivost te skupine djece, o sustavu obiteljskopravne zaštite djece bez pratnje, o sustavu zaštite u socijalnoj skrbi te o izloženosti djece bez pratnje trgovanju ljudima.

Tijekom kolegija prikazat će se razvoj pravnog okvira zaštite unutar Europske unije te Vijeća Europe, s osobitim osvrtom na judikaturu Europskog suda za ljudska prava.

Studenti će naučiti o postupcima zaštite prava djece bez pratnje, s naglaskom na upravne postupke, te će im se približiti iskustva i praksa državnih institucija i nevladinih udruga u zaštiti djece bez pratnje, osobito one koja su tražitelji azila, odnosno supsidijarne zaštite.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti