OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Opća povijest prava i države (predmet)
Opća povijest prava i države
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 31871
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
doc. dr. sc. Miran Marelja
doc. dr. sc. Ivan Obadić
Ispitni rokovi:
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opća povijest prava i države Pravo - 1. semestar
8.0 31871
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko

Srijedom od 10 do 11.30 sati

Ćirilometodska 4, soba 31
doc. dr. sc. Miran Marelja

Srijedom u 12.30h. Konzultacije su moguće i u drugom terminu uz prethodnu najavu putem e-maila (mmarelja@pravo.hr).

 

 

 

Ćirilometodska 4, soba 49
doc. dr. sc. Ivan Obadić

Utorkom od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 49
Literatura
Kurtović Šefko; Opća povijest prava i države 1; Autorska naklada (2005), str
Kurtović Šefko; Opća povijest prava i države 2; Autorska naklada (2002), str
Kurtović Šefko; Hrestomatija opće povijesti prava i države 1; Autorska naklada (1999), str
Kurtović Šefko; Hrestomatija opće povijesti prava i države 2; Autorska naklada (2005), str
Opis predmeta
Kolegij Opće povijesti prava i države izlažući o državno-pravnim sustavima u povijesnoj perspektivi postavlja temelje za razumijevanje suvremenih društvenih događanja i pozitivnog prava o kojima će studenti usvajati znanje na višim godinama studija. Počevši od najranijih teokratskih oblika državnosti koji tek počinju nadilaziti centralizirane plemenske zajednice te prvotnih pravnih normi koje voljom zakonodavca nadrastaju svoj religijski supstrat, kolegij Opće povijesti prava i države daje uvid u razvitak europske i svjetske pravne kulture kao odraza slojevitosti društvenog i državno-pravnog života brojnih naroda. Ovaj dugotrajni proces studenti proučavaju upoznajući se sa sadržajem odabranih pravnih normi i instituta, kao i obilježjima vlasti karakterističnima za pojedine države i njihove pravne sustave koji pripadaju različitim vremenskim odrednicama u ovome procesu. Pri tome se prikazuje i odnos zakonodavnih akata, doktrinarnih učenja i posebno pravne prakse kao odraza zbiljske primjene prava. Država i pravo drevnog Sumera, a potom i antičke Grčke, kao suprotstavljeni arhetipovi starovjekovne države, svojim državnim i pravnim uobličenjima ukazuju na razlike u prirodi i institucionalizaciji vlasti koje ponajprije omogućuju izražena javnopravna obilježja. Ova obilježja s druge strane prati privatnopravna uređenost međusobnih odnosa stanovništva. Iako vremenski udaljeno ovo je razdoblje u naslijeđe modernom društvu ostavilo demokratski poredak i njegove institucije nastale u atenskom polisu.

Srednjovjekovlje je predstavljeno kroz usporedbu tri različita modela europskog državno-pravnog života. U ovom je razdoblju od posebne važnosti Franačka - država koja je poveznica i osnova zajedničkih korijena današnje Europske Unije. Počevši s ranim feudalizmom Franačke proučavaju se sadržajne i vremenske promjene kroz usporedbu s razvijenim feudalizmom i to na primjeru srednjovjekovne engleske države i prava. Posebno se razmatra začetak i razvitak posebnosti ustrojstva engleske države i njezina pravnog sustava (common law) nastalog na običajnim pravnim načelima i pravilima, koji biva postupno nadopunjen statutima (statutarno pravo) i korigiran sudskom primjenom načela pravičnosti (equity law). Kao posebno gradivo, zbog važnosti koje je imalo za razvoj europskog društva te utjecaja koje je imalo na oblikovanje zajedničke europske pravne povijesti i pravo danas, izdvaja se materija koja se odnosi na sistematizaciju i razradu materijalnih i formalnih izvora crkvenog prava. Razvitak i funkcioniranje države u srednjem vijeku završava prikazom razvitka Turske te izlaganjem izvora šerijatskog i urf pravnog sustava.
U drugom dijelu gradiva prati se razvoj države i prava od 16. stoljeća. te navode mnogobrojni zakonski i ustavni akti od kojih su mnogi i danas važeći. Naglašavajući daljnji razvoj engleske države i prava, posebno vladavinu prava, parlamentarizam i parlamentarnu vladu, širenje političkih prava, ali i promjenjivost odnosa pravnih izvora te sistematizaciju i promjene upravne i sudske strukture, analizira se njihov utjecaj na SAD, koje engleske državne i pravne tekovine uklapaju u svoj republikanizam i feudalnu strukturu. Pluralitet pravih sustava i kultura zaokružuje prikaz francuske države i prava od 18. st., čija će državnost i buran politički život, baš poput njezinih kodifikacija javnog i privatnog prava, ostaviti nemjerljiv trag u europskoj i svjetskoj pravnoj povijesti, tvoreći time i našu pravnu sadašnjosti. Konačno, izgradnja sovjetske države i prava na ruševinama ranijeg Ruskog Carstva omogućiti će studentima razumijevanje polariziranog svijeta XX. stoljeća i različitih pravnih režima te tako produbiti njihovo znanje o pravno-povijesnom procesu razvoja euroatlantskih integracija i nastanku Europske Unije.

Izlaganjima vezanim za razvitak državno-pravnih sustava studentima se približavaju pojedina pravna područja (obiteljsko, stvarno, kazneno pravo i dr.) i instituti (posvojenje, trust itd.) te potiče na razmišljanja vezana za pravne sustave, poput onog koji se tiče npr. načina funkcioniranja sudskog aparata ili karakteristika sudskog postupka. Uz usvojeno gradivo, s obzirom da neki sustavi i dalje imaju važeće "stare" ustave (SAD) ili "stare" institute (npr. fee simple) studenti usvajanjem pravnopovijesnih činjenica djelomično usvajaju i one koji su neizostavni za suvremenost. Ističući razlike i ukazujući na sličnosti pravnih sustava pojedinih država i njihovih pravnih sustava koje pripadaju različitim povijesnim razdobljima, kolegij Opće povijesti prava i države studentima daje potrebna uvodna i temeljna znanja neophodna za razumijevanje gradiva pozitivno-pravnih kolegija na višim godinama Pravnog fakulteta, postavljajući tako i temelje profesionalnog razvoja mladih pravnica i pravnika.
Ispitni rokovi
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.