OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE - SEMINAR:
Opća povijest prava i države - seminar
Opća povijest prava i države - seminar
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 31813
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
Izvođači: dr. sc. Miran Marelja - Seminar
dr. sc. Ivan Obadić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 09. 12. 2020.
  • 01. 02. 2021.
  • 15. 02. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opća povijest prava i države - seminar Pravo - 1. semestar
4.0 31813
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko

Srijedom od 10 do 11.30 sati

Ćirilometodska 4, soba 31
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Miran Marelja (Seminar)

Srijedom od 10 sati

 

 

 

Ćirilometodska 4, soba 49
dr. sc. Ivan Obadić (Seminar)

Ponedjeljkom od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 49
Literatura
Kurtović Šefko; Opća povijest prava i države 1; Autorska naklada (2005)
Kurtović Šefko; Opća povijest prava i države 2; Autorska naklada (2002)
Kurtović Šefko; Hrestomatija opće povijesti prava i države 1; Autorska naklada (1999)
Kurtović Šefko; Hrestomatija opće povijesti prava i države 2; Autorska naklada (2005)
Opis predmeta
Pravo i država staroga vijeka. Pravo i država srednjega vijeka.Pravo i država novoga vijeka.
Ispitni rokovi
09. 12. 2020.
01. 02. 2021.
15. 02. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti