OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.)
Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.)
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61353
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
Izvođači: doc. dr. sc. Miran Marelja - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Obadić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.) Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61353
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko

Srijedom od 10 do 11.30 sati

Ćirilometodska 4, soba 31
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Miran Marelja (Predavanja)

Srijedom u 12.30h. Konzultacije su moguće i u drugom terminu uz prethodnu najavu putem e-maila (mmarelja@pravo.hr).

 

 

 

Ćirilometodska 4, soba 49
doc. dr. sc. Ivan Obadić (Predavanja)

Utorkom od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 49
Literatura
OBVEZNA: Kolaković Juraj; Historija novovjekovnih političkih teorija (od XV stoljeća do 1848. godine); Sveučilišna naklada Liber (1981), str. 377
OBVEZNA: Kolaković Juraj; Historija novovjekovnih političkih teorija (od 1848. do danas); Sveučilišna naklada Liber (1981), str. 447
PREPORUČENA: Abramson, J.; Minerva's owl: the traditional of western political thought; Harvard University Press (2009), str
PREPORUČENA: McClelland, J., S.; A History of Western Political Thought; Routledge (1996), str
PREPORUČENA: Ryan, A.; On Politics: A History of Political Thought: From Herodotus to the Present; Liveright (2012), str
PREPORUČENA: Skinner, Q.; The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1: The Renaissance; Cambridge University Press (1978), str
PREPORUČENA: Skinner, Q.; The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 2, The Age of Reformation; Cambridge University Press (1978), str
PREPORUČENA: Spellman, W. M.; A Short History of Western Political Thought; Palgrave Macmillan (2011), str
PREPORUČENA: Stevens, R., G.; Political Philosophy: An Introduction; Cambridge University Press (2011), str
PREPORUČENA: Wolin, S., S.; Politics And Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought; Princeton University Press (2004), str
PREPORUČENA: 11. Odabrana djela klasičnih autora u dogovoru s nastavnikom; , str
Opis predmeta
Povijest novovjekovnih političkih teorija izborni je predmet za studente prava 5. godine, koji se izvodi i u okviru ERASMUS-a za strane studente te sve ostale studente zainteresirane za razvoj političke misli. Kolegij ujedinjuje (pravnu) povijest s političkim znanostima, dvije društvene discipline potrebne za razumijevanje prirode prava, što spada u naš znanstveni interes. Ako nije dogovoreno drugačije, istraživačke teme su ograničene na novi vijek.
Sve teme PNPT uključuju teorijske pravce političkog promišljanja s naglaskom na njihov odnos prema državi, pravu, pravdi ili moralu u pojedinom vremenskom razdoblju. Dakle, istražuju se temeljna pitanja političkih i pravnih teorija, počevši od razumijevanja uzroka nastanka političkih teorija i njihovog utjecaja na državu i pravo. Čitanjem prošlih ili sadašnjih filozofskih i političkih tekstova studenti će ispitati osnovnu strukturu i ideje sadržane u klasičnim djelima iz corpusa političkih teorija. Fokusirajući se na sjecišta političke teorije i prava, naglasak bi trebao biti na osnovnim pitanjima pravne znanosti u njezinom povijesnom razvitku, ne gubeći pri tome svijest o zbiljskom svijetu sadašnjice.
Upis kolegija otvoren je za sve studente, pa iako ne postoje daljnji preduvjeti, poželjni su znanstveni interes i predznanje iz pravne povijesti (ponajprije ustavnog, međunarodnog ili europskog prava), političkih teorija ili filozofije. Kolegij uvažava osobne sklonosti studenata pri tematskom odabiru, što im omogućuje veću usredotočenost na teme od interesa poput političke etike, terorizma ili ljudskih prava.
Kolegij će doprinijeti razvoju znanja i vještina glede pronalaženja pravnih izvora, pri čemu će dovršetkom kolegija studenti ovladati razumijevanjem relevantnih tekstova razvoja političkih teorija i njihove primjene na pravnu stvarnost.
Ispitni rokovi
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.