OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Razvoj europskih integracija i institucija
Razvoj europskih integracija i institucija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 92254
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
Izvođači: Danijel Javorić Barić , mag. iur. - Predavanja
doc. dr. sc. Miran Marelja - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Obadić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Razvoj europskih integracija i institucija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 92254
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko

Srijedom od 10 do 11.30 sati

Ćirilometodska 4, soba 31
Izvođač Konzultacije Lokacija
Danijel Javorić Barić , mag. iur. (Predavanja)

Srijedom, 10-11:30

Ćirilometodska 4, soba soba 31
doc. dr. sc. Miran Marelja (Predavanja)

Srijedom od 14.30 sati.

 

 

 

Ćirilometodska 4, soba 49
doc. dr. sc. Ivan Obadić (Predavanja)

Ponedjeljkom od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 49
Literatura
OBVEZNA: Desmond Dinan; Europe Recast: A History of European Union; Macmillan Publishers (2004)
OBVEZNA: Desmond Dinan (ed.); Origins and Evolution of the European Union; Oxford University Press (2006)
PREPORUČENA: Hodak-Mintas Ljerka; "Povijest europskih integracija", Uvod u Europsku uniju; Mate (2004)
PREPORUČENA: Vukadinović Radovan, Čehulić Lidija; Politika europskih integracija; Topical (2005)
PREPORUČENA: Desmond Dinan; Ever Closer Europe: an introduction to European integration; Palgrave (2005)
PREPORUČENA: Wolfram Kaiser, Antonio Varsori (eds.); European Union history: themes and debates; Palgrave Macmilla (2010)
PREPORUČENA: David W.P. Lewis; The road to Europe: history, institutions and prospects of European integration 1945-1993; Peter Lang (1993)
PREPORUČENA: Alan S. Milward et al; The Frontier of National Sovereignty: History and Theory, 1945-1992,; Routledge (1993)
PREPORUČENA: Alan S. Milward; The European Rescue of the Nation State; Routledge (2000)
PREPORUČENA: Andrew Moravcsik; The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht; UCL Press (1999)
Opis predmeta
Povijest europske ideje. Povijest europskih integracija i dezintegracija do 20. stoljeća. Briandov plan (1929.) i europski pokret u međuratnom razdoblju. Marshallov plan i počeci europskih integracija (1947-1949.). Schumanov plan i Europska organizacija za ugljen i čelik. Europska obrambena zajednica - prvi pokušaj stvaranja zajedničke europske vanjske i sigurnosne politike (1950-1954.). Rimski ugovori i osnivanje Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Europske zajednice za atomsku energiju (Euroatom). Kriza praznih stolica i Luksemburški kompromis - politika francuskog predsjednika De Gaulla i europske integracije (1958-1969.). Zajednička poljoprivredna politika i njezina uloga u procesu europskih integracija. Velika Britanija i pitanje međuvladinog ili nadnacionalnog karaktera europskog povezivanja: od osnivanje EFTA-e do članstva u EEZ-u. Wernerov plan i počeci monetarne integracije. Proširenje Europske ekonomske zajednice. "Od stagnacije do procvata" - europske integracije od početka 1970-ih do sredine 1980-ih. Od Jedinstvenog europskog akta do Ugovora iz Maastrichta.
Ispitni rokovi
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.