OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Filozofija prava
Filozofija prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61334
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Kenneth Einar Himma - Predavanja
doc. dr. sc. Mario Krešić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 21. 06. 2021.
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Filozofija prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61334
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 10:00 do 11:30.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 47
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Kenneth Einar Himma (Predavanja) Trg Republike Hrvatske 14, soba 47
doc. dr. sc. Mario Krešić (Predavanja)

 

srijedom u 10:00

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303
Literatura
OBVEZNA: Andrei Marmor; Philosophy of Law; Princeton University Press (2011), str. 1.-172
PREPORUČENA: Brian H. Bix; A Dictionary of Legal Theory; Oxford University Press (2004), str. 1.-227
PREPORUČENA: Neil MacCormick; Institucije prava; Naklada Breza (2014), str. 1.-417
PREPORUČENA: IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law, http://ivr-enc.info/index.php?title=Main_Page;
PREPORUČENA: Lawrence Solum; Legal Theory Lexicon, http://lsolum.typepad.com/legal_theory_lexicon/;
PREPORUČENA: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/;
Opis predmeta
U uvodnom dijelu predmeta studente će se upoznati s osnovnom ulogom i zadaćama filozofije prava. U nastavku će biti analiziran H. Kelsenov pokušaj stvaranja tzv. Čiste teorije prava te razlozi njezina neuspjeha. Nadalje, raspravljat će se o H. L. A. Hartovom doprinosu filozofiji prava, a posebno o njegovom pokušaju da naše razumijevanje prava odvoji od pojma suverenosti. Analizirat će se u bitnome autoritativna narav prava i pokušaji da se ona uskladi s Hartovim shvaćanjem prava kao društvene pojave koja se temelji na društvenim pravilima. Potom će se izložiti suvremene inačice supstantivnog gledišta o nedovojivosti prava od normativnih razmatranja. Nadalje, objasnit će se i metodološka inačica gledišta o neodvojivosti. Konačno, predavanja će se usredotočiti na ulogu jezika i tumačenja u razumijevanju sadržaja prava.
Ispitni rokovi
21. 06. 2021.
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.