LJUDSKA PRAVA U TEORIJI PRAVA:
Ljudska prava u teoriji prava
Ljudska prava u teoriji prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 191364
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
Ispitni rokovi:
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ljudska prava u teoriji prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 191364
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Mario Krešić

 

srijedom u 10:00 (Dekanat)

 

 

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak

utorkom u 12,00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Literatura
OBVEZNA: Dworkin, R.; Prava kao aduti, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 93-105
OBVEZNA: Gerwith, A.; Osnova I sadržaj ljudskih prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 105-127
OBVEZNA: Hart, H. L. A.; Postoje li neka prirodna prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 67-77
OBVEZNA: Hart, H. L. A.; Između korisnosti i prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 77-93
OBVEZNA: MacDonald, M.; Prirodna prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 41-57
OBVEZNA: Mackie, J. L.; Može li postojati moralna teorija utemeljena na pravu?, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 145-157
OBVEZNA: Matulović, M.; Uvod: suvremene teorije ljudskih prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 9-41
OBVEZNA: Raz, J.; Moralnosti utemeljene na pravu, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava,; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 157-173
OBVEZNA: Rawls, J.; Teorija građanske neposlušnosti, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 127-145
OBVEZNA: Wellman, C.; Nova koncepcija ljudskih prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 57-67
OBVEZNA: Dworkin, R.; Shvaćanje prava ozbiljno; Kruzak (2003)
OBVEZNA: Gerwith, A.; Human Rights: Essays on Justification and Applications; University of Chicago Press (1982)
OBVEZNA: Hohfeld, W. N.; Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning; Yale Law Journal (1923), str. 19-59
OBVEZNA: Matulović, M.; Ljudska prava: uvod u teoriju ljudskih prava; Hrvatsko filozofsko društvo (1996)
OBVEZNA: Rawls, J.; Teorija pravde; Feniks knjiga (2017)
OBVEZNA: Šimonović, I.; Dolazi li razdoblje ljudskih prava i vladavine prava?; Revus (2012), str. 7-14
OBVEZNA: Waldron, J.; Human Rights: A Critique of the Raz/Rawls Approach; New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, Paper 405 (2013)
OBVEZNA: Bulygin E.; Il positivismo giuridico; Giuristi stranieri di oggi (2007), str. 187-197
OBVEZNA: Bobbio, N.; Dvanaest eseja o ljudskim pravima; Službeni glasnik (2008)
PREPORUČENA: Burazin, L.; Conflicts between Fundamental Rights Norms, u: D. Duarte, J. S. Sampaio (ur.), Proportionality in Law; Springer (2018), str. 111-117
PREPORUČENA: Krešić, M.; Koncept kvazisudbenog procesa u međunarodnom pravu; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2014), str. 101-118
PREPORUČENA: Krešić, M.; Zgombić, T.; Pravo na obrazovanje i Dworkinova teorija političkih prava; Hrvatska pravna revija (2014), str. 1-13
PREPORUČENA: Nino, C. S.; The Ethics of Human Rights; Springer (1991)
PREPORUČENA: Preložnjak, B.; Teorijska osnova za vrednovanje sustava besplatne pravne pomoći i njezina primjena na aktualno uređenje u Hrvatskoj; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2016), str. 811-830
PREPORUČENA: Raz, J.; Human Rights Without Foundations; Oxford Legal Studies Research Paper No. 14 (2007), str. 1-21
Opis predmeta
Osnovni cilj predmeta je stjecanje znanja o osnovnim teorijskim i metateorijskim konceptima ljudskih prava. Predmet će studentima u prvom redu pružiti spoznaje o pitanjima opravdanja, sadržaja i sukoba ljudskih prava (tzv. pitanjima unutar teorije ljudskih prava) te o strukturi i metodi teorije ljudskih prava (tzv. pitanjima o teoriji ljudskih prava). U tom pogledu sa filozofskog stanovišta razmatrat će se sljedeća pitanja: "Zašto ljudi imaju ljudska prava i koja ljudska prava oni imaju?", "Što znači da osoba ima ljudsko pravo?", "Je li dopušteno i opravdano ograničavanje ljudskih prava?",, "Koju funkciju i mjesto imaju ljudska prava u teoriji?", "Na koji način teorija dolazi do spoznaje o ljudskim pravima?".
Stečena znanja će sudentima poslužiti kao jedinstveni alat za samostalno prepoznavanje i kritičko objašnjavanje složenih pravnih problema vezenih uz ljudska prava.
Ispitni rokovi
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti