OBAVIJESTI:
Ljudska prava u teoriji prava
Obavijesti
Prvi sastanak iz predmeta   Ljudska prava u teoriji prava održat će se 15.10. u 12:30 h, dv. IV TRH 3.