OBAVIJESTI:
Metodologija prava
Metodologija prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61345
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
Osnovni podaci
Metodologija prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61345
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 9:00 do 10:30, soba 18, Gundulićeva 10 ili, iznimno, po dogovoru, putem Google Meeta (meet.google.com/kwv-qxvn-iwu).

Gundulićeva 10, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Riccardo Guastini; Tumačenje i argumentacija; Naklada Breza (2023), str
PREPORUČENA: Goran Dajović; Osnovi pravnog rasuđivanja; Pravni fakultet u Beogradu (2023), str
Opis predmeta
U prvom dijelu predmeta studente će se upoznati s različitim oblicima neodređenosti normativnih dokumenata i tumačenjskom diskrecijom koja iz njih proizlazi. U drugome dijelu istraživat će se raznolikost pravostvarajućih radnji pravnih znanstvenika i sudaca: rješavanje antinomija, popunjavanje praznina, konstruiranje neizraženih normi, konkretiziranje i ponderiranje načela. U trećem dijelu analizirat će se različite vrste rasuđivanja u primjeni prava, a posebno argumentacija tumačenjskih odluka. U četvrtom dijelu razmatrat će se tumačenje ustavnih dokumenata. U završnom će se dijelu raspravljati o različitim, u doktrini raširenim opisujućim i normativnim shvaćanjima tumačenja.
Ispitni rokovi
Obavijesti
Prvi sastanak s polaznicima izbornog predmeta Metodologija prava u akad. god. 2017/2018 održat će se 16. listopada 2017. u 10:00h, soba 47, TMT 14. 
Literatura za predmet Metodologija prava (vidi pod Opće informacije o predmetu - Literatura) može se pribaviti u sobi 14 (fotokopiraonica), TMT 14.