OBAVIJESTI:
Metodologija prava
Metodologija prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61345
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
Ispitni rokovi:
 • 11. 11. 2019.
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Metodologija prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61345
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 10:00 do 11:30. Tijekom listopada 2019. utorkom od 10:00 do 11:30.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 47
Literatura
Goran Dajović; Ogled o metajurisprudenciji; Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu (2015), str. 1-155
Luka Burazin; Brian Leiter i naturaliziranje filozofije prava, u: Spaić, Bojan, Banović, Damir (ur.), Savremeni problemi pravne i političke filozofije, Šahinpašić, Sarajevo, 2016.;
L. Burazin; Posredno i neposredno vrednujuća teorija prava, Revus - časopis za ustavnu teoriju i filozofiju prava, 20 (2013), str. 35-45;
Duško Vrban; Metodologija prava i pravna tehnika; Pravni fakultet u Osijeku (2013), str. 8-55
Kenneth E. Himma; The Methodology of Conceptual Analysis, in: The Nature of Law - Philosophical Issues in Conceptual Jurisprudence and Legal Theory; Foundation Press (2011), str. 484-566
Opis predmeta
U uvodnom dijelu predmeta studente će se upoznati s osnovnom ulogom i zadaćama metodologije prava te će se raspraviti pitanja predmeta istraživanja teorije prava i načina kako izgraditi uspješnu analitičku teoriju prava. Potom će biti objašnjena primjena pojmovne analize te kako različite vrste pojmovne analize utječu na promjene glede predmeta istraživanja, uglavnom se usredotočujući na metodološke pristupe H. L. A. Harta i J. Raza. Analizirat će se prijedlozi naturaliziranja teorije prava B. Leitera. Nadalje, razmotrit će se dihotomija između posredno i neposredno vrednujuće teorije prava koju je postavila J. Dickson. U nastavku će se razmatrati metoda konstruktivne interpretacije R. Dworkina kao alternativa metodologiji koju zagovara pravni pozitivizam. Izložit će se i normativni pristup predmetu istraživanja teorije prava J. Finnisa. Konačno, analizirat će se dogmatska, sociološka, poredbenopravna i povijesnopravna metoda istraživanja prava.
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 1. objasniti najvažnije metode istraživanja prava;
 2. definirati predmet istraživanja teorije prava;
 3. primijeniti deskriptivni i normativni pristup pravu;
 4. primijeniti različite metodske pristupe problemima različitih grana pravne znanosti;
 5. analizirati, usporediti i kritički vrednovati različite metode istraživanja prava.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će povećati:

 1. sposobnost identificiranja i sažimanja ključnih činjenica i elemenata;
 2. sposobnost sustavnog i smislenog argumentiranja stajališta;
 3. sposobnost pravnog rasuđivanja;
 4. sposobnost pisanog pravnog izražavanja.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

1. Oblici provjere ishoda učenja

Ishodi učenja provjeravaju se usmenim ispitom. Usmeni ispit moguće je zamijeniti izradom završnog seminarskog rada (cca 15 stranica).

2. Kriteriji ocjenjivanja

Usmeni ispit se ocjenjuje ocjenama Nedovoljan (1) – Odličan (5). Završna ocjena iz kolegija utvrđuje se na temelju završne ocjene iz usmenog ispita ili završnog seminarskog rada.

3. Načini provjere pojedinih ishoda učenja

a) za ishod učenja pod 1 – usmeni ispit ili završni seminarski rad;

b) za ishod učenja pod 2 – usmeni ispit ili završni seminarski rad;

c) za ishod učenja pod 3 – usmeni ispit ili završni seminarski rad;

d) za ishod učenja pod 4 – usmeni ispit ili završni seminarski rad;

e) za ishod učenja pod 5 – usmeni ispit ili završni seminarski rad.

Obavijesti
Prvi sastanak s polaznicima izbornog predmeta Metodologija prava u akad. god. 2017/2018 održat će se 16. listopada 2017. u 10:00h, soba 47, TMT 14. 
Literatura za predmet Metodologija prava (vidi pod Opće informacije o predmetu - Literatura) može se pribaviti u sobi 14 (fotokopiraonica), TMT 14.