Uvidi i usmeni ispit (rok 12. 2.)

Usmeni ispit za studente koji su položili pisani dio ispita 12. 2., održat će se u četvrtak 13. 2., prema sljedećem rasporedu:

AL - ER u 10:00h, soba 303, TRH 3

EV - LAZI u 11:00h, soba 47, TRH 14

LAZO - RA u 11:30h, soba 18, Gundulićeva 10

RE - ŽU u 12:30h, soba 303, TRH 3

 

Uvid u ispite održat će se 13. 2., prema sljedećem rasporedu:

AL - ER u 9:30h, soba 303, TRH 3

EV - LAZI u 10:30h, soba 47, TRH 14

LAZO - RA u 11:00h, soba 18, Gundulićeva 10

RE - ŽU u 12:00h, soba 303, TRH 3