OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Teorija prava - seminar
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 187235
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
doc. dr. sc. Mario Krešić
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorija prava - seminar Pravo - 1. semestar
4.0 187235
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 9:00 do 10:30 putem Google Meeta (meet.google.com/kwv-qxvn-iwu).

Gundulićeva 10, soba 18
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić

 

utorkom u 11,00 sati

 

Gundulićeva 10, soba 18
doc. dr. sc. Mario Krešić

 

srijedom u 10:00 (Dekanat)

 

 

Gundulićeva 10, soba 20
Literatura
Riccardo Guastini; Sintaksa prava; Naklada Breza (2019)
Opis predmeta
U okviru seminara diskutira se o odnosu prava, morala i politike. Analiziraju se subjektivni pravni položaji. Analizira se struktura pravnog poretka i odnosi među normama. Objašnjavaju se i uspoređuju glavne moderne teorije tumačenja. Analizira se diskurs pravnih znanstvenika. Skicira se okvir pravoznanstvenog istraživanja.
Ispitni rokovi
14. 09. 2022.